Stikkord

Fôring og stell

Et velfungerende smågrishjørne. Filing av tenner så snart de er født. Legge grisunger inntil, og få dem til å suge råmjølk. Sette fram mjølketro ved behov. Sørg for å få

– Har’n ikke tid til å være i fjøset når purkene griser, så har’n ikke tid til å ha griser, sier Randi Skålsveen. Ei ukes tid i grisinga er Randi

Begge ville skape seg en arbeidsplass hjemme på garden. Det var utgangspunktet når totningene Sissel og Trond Lerud bestemte seg for å satse på spesialisert smågrisproduksjon som satellittbesetningsdrivere.

Bløtlegging av grisefôret har vist seg å øke fosfortilgjengeligheten, og dermed også redusere fosforinnholdet i gjødsla.

– Vi er innstilt på å redusere kravet til lokalt eierskap i forhold til de opprinnelige planene våre, sier styreleder Jorulf Lello i Trippel 09 AS.