Publisert: 25.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bløtlegging øker fosfortilgjengeligheten

Bløtlegging av grisefôret har vist seg å øke fosfortilgjengeligheten, og dermed også redusere fosforinnholdet i gjødsla.


Bløtlegging øker fosfortilgjengeligheten

Bløtlegging av grisefôret har vist seg å øke fosfortilgjengeligheten, og dermed også redusere fosforinnholdet i gjødsla.

 

Det skriver den svenske avisen Jordbruksaktuelt, som igjen siterer et nyhetsbrev fra Greppa-næringen. I et forsøk som Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har gjort har hveteandelen i fôret blitt økt til 50 prosent, og kornet ble bløtlagt i en time før utfôring. Hvete inneholder mer fytase enn annet korn. Bløtleggingen øker fytaseaktiviteten, og dermed tilgjengeligheten av fosfor.

I forsøket ble fôr med høyt og lavt fosforinnhold sammenliknet, og bløtleggingen viste seg å forbedre fosforets smeltbarhet. Dette ga slaktegrisene en tilvekst som var like bra om de ble fôret med bløtt lavfosfôr som de som fikk tørt høyfosfôrinnhold. Bløtleggingen øker grisenes tilvekst og evne til å godgjøre seg fosforet i lavfosforfôr. Og i gjødsla ble det målt 45 prosent lavere fosforinnhold sammenliknet med gjødsel fra griser som hadde fått fosforbehovet dekket av mineralfôr.