Publisert: 25.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nybegynnere som får det til

Begge ville skape seg en arbeidsplass hjemme på garden. Det var utgangspunktet når totningene Sissel og Trond Lerud bestemte seg for å satse på spesialisert smågrisproduksjon som satellittbesetningsdrivere.


Nybegynnere som får det til

Begge ville skape seg en arbeidsplass hjemme på garden. Det var utgangspunktet når totningene Sissel og Trond Lerud bestemte seg for å satse på spesialisert smågrisproduksjon som satellittbesetningsdrivere.

 

Ingen av dem har lang fartstid som svineprodusenter. Men når de først bestemte seg så gikk det fort. Det er bare to og et halvt år siden Sissel og Trond ble med som satellittbesetningseiere i purkeringen til Tov Kvam i Øyer. De bygde nytt grisehus på hjemgården til Sissel, og kunne starte opp i desember 2004. Huset består av to like avdelinger med 54 fødebinger i hver.

Da Svin besøkte dem en onsdag i slutten av juni i sommer, hadde de levert de siste smågrisene fra den ene avdelingen på mandag. Avdelingen vaskes, og halvannen uke etterpå kommer det inn ei ny pulje med drektige purker. De avvente smågrisene går igjen der de er født til cirka ei uke etter grising. Smågrisene leveres på 9 – 11 ukers alder.

 

53 grisinger annenhver måned

Begge to er aktivt med i grisehuset. Det var ei mjølkekvote på garden for noen år siden, men den var ganske liten. Da de bestemte seg for å bygge grisehus ble mjølkeproduksjonen gjort om til ren storfekjøttproduksjon på ammekyr.

Det er altså bygd for full produksjon etter konsesjonslovens bestemmelser. Hver åttende uke kommer det 53 purker som skal grise til gards. På den måten rekker de å kjøre igjennom seks omganger det ene året, og sju det neste. Til sammen er det snakk om cirka 350 grisinger i året.

 

Fire-fem kull per purke

– Hvor stor spredning har dere i antall dager på grisinga?

– Stort sett griser de innenfor et intervall på ti dager, men i praksis opplever vi nok variasjon mellom sju og 13 dager.

– Er dere fornøyd med purkene?

– Ja, vi er veldig fornøyd med dem. Det er klart at kvaliteten kan variere, men i gjennomsnitt er den bra. De før mange grisunger.

– Hvor mange kull har purkene fra navet?

– Få av purkene har mer enn fire-fem grisinger. På veldig gode purker kan det kanskje bli ni til 13 kull, men som regel er det stopp ved sjette kullet.

 

Artig å drive

Ringen har fast sjåfør som kjører både drektige purker til gards og smågriser ut fra garden. Sissel og Trond er veldig godt fornøyd med den jobben han gjør. Det er etablert en slags ytre slaktegrisring rundt purkeringen, slik at smågriskjøperne er faste kunder.

– Kjenner dere hverandre godt i ringen?

– Satellittbesetningene er nokså spredt. Noen er her på Toten, noen i Gudbrandsdalen, og mange ligger på Hedemarken. Vi er nok ikke like godt kjent med alle, men vi har jo tre satellittbesetninger bare her i grenda vår. Lokalt kjenner vi hverandre godt og har mye kontakt.

– Litt artigere å drive i år enn i fjor?

– Det kan du trygt si. Vi er nok enda mer på hugget når prisene er gode. Vi har jo opplevd store svingninger sjøl om vi bare har drevet med gris i to-tre år. Da gravemaskina kom for å starte grisehusbygginga opplevde vi at smågrisprisen falt med 100 kroner over natta. Det var jo ikke spesielt artig. Men vi må tenke mer langsiktig enn som så, og bare akseptere at det svinger opp og ned. Gode priser er naturligvis ekstra inspirerende når det gjelder å få gode resultater, men egentlig så burde det jo være omvendt, sier Sissel og Trond.