Stikkord

Fôring og stell

– Jeg tror dekningsbidraget har gått opp med 100 kroner etter at jeg fikk fast leverandør av smågriser, sier Sigbjørn Grøtterød i Tønsberg.

Kraftfôrprisen stiger, og særlig i Rogaland/Agder. Det har også skjedd endringer i fraktsatser og hvilket fôr som selger. Samtidig er det vanskeligere å sammenligne priser og fôrenheter

Elektronisk purkefôring (transponderstasjoner) gir lavest fôrforbruk, men elektronikken er ikke den beste løsningen for alle.

Dan Slovakia Agrar er en danskeid kjempegård i Slovakia. Her finnes korn, mjølk og svineproduksjon. Området har store utfordringer med mykotoksiner, men har kommet langt i  å løse utfordringene.   

Smågriser har et enormt vekstpotensiale. Smågrismagen er liten, og derfor trengs et fôr som er konsentrert på energi og næringsstoffer for å kompensere for det lave fôropptaket når purkemelka forsvinner.

Ekstra fôring de to siste ukene før grising var positivt for førstegangsgrisere med tanke på spedgrisenes fødselsvekt. Men amerikanske forsøk viser at det ikke har noen betydning for eldre purker.