Stikkord

Fôring og stell

Skal man i en travel hverdag sette av tid og veie gris for plukkslakt? Eller skal man styre mot en fornuftig gjennomsnittsvekt og levere hele innsett samlet? Valg av utslaktingsstrategi

– Det har blitt for mange tunge griser. For å få til ei gjennomsnittsvekt på 83-84 kilo må jeg begynne å plukkslakte igjen, sier Erik Ravndal.

– Jeg tror dekningsbidraget har gått opp med 100 kroner etter at jeg fikk fast leverandør av smågriser, sier Sigbjørn Grøtterød i Tønsberg.

Kraftfôrprisen stiger, og særlig i Rogaland/Agder. Det har også skjedd endringer i fraktsatser og hvilket fôr som selger. Samtidig er det vanskeligere å sammenligne priser og fôrenheter

Elektronisk purkefôring (transponderstasjoner) gir lavest fôrforbruk, men elektronikken er ikke den beste løsningen for alle.