Stikkord

Fôring og stell

Kraftfôrprisene stiger, men mest i Rogaland

Publisert: 11.01.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Kraftfôrprisen stiger, og særlig i Rogaland/Agder. Det har også skjedd endringer i fraktsatser og hvilket fôr som selger. Samtidig er det vanskeligere å sammenligne priser og fôrenheter

Presis holdstyring med transponderstasjoner

Publisert: 10.01.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Elektronisk purkefôring (transponderstasjoner) gir lavest fôrforbruk, men elektronikken er ikke den beste løsningen for alle.

Seks års fokus på mykotoksiner

Publisert: 21.12.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Dan Slovakia Agrar er en danskeid kjempegård i Slovakia. Her finnes korn, mjølk og svineproduksjon. Området har store utfordringer med mykotoksiner, men har kommet langt i  å løse utfordringene.   

Litt nytt og litt repetisjon om fôring av smågris

Publisert: 01.12.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Smågriser har et enormt vekstpotensiale. Smågrismagen er liten, og derfor trengs et fôr som er konsentrert på energi og næringsstoffer for å kompensere for det lave fôropptaket når purkemelka forsvinner.

Kan økt fôropptak påvirke fødselsvekta?

Publisert: 01.12.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Ekstra fôring de to siste ukene før grising var positivt for førstegangsgrisere med tanke på spedgrisenes fødselsvekt. Men amerikanske forsøk viser at det ikke har noen betydning for eldre purker.

Våtfôr – et levende medium som må temmes

Publisert: 03.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Nye forsøk viser at pH i våtfôr bør være mellom 4,2 og 4,5. Målet er at næringsstoffer og smakelighet bevares, og at både slaktegriser og purker produserer optimalt.