Stikkord

Fôring og stell

Litt nytt og litt repetisjon om fôring av smågris

Publisert: 01.12.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Smågriser har et enormt vekstpotensiale. Smågrismagen er liten, og derfor trengs et fôr som er konsentrert på energi og næringsstoffer for å kompensere for det lave fôropptaket når purkemelka forsvinner.

Kan økt fôropptak påvirke fødselsvekta?

Publisert: 01.12.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Ekstra fôring de to siste ukene før grising var positivt for førstegangsgrisere med tanke på spedgrisenes fødselsvekt. Men amerikanske forsøk viser at det ikke har noen betydning for eldre purker.

Våtfôr – et levende medium som må temmes

Publisert: 03.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Nye forsøk viser at pH i våtfôr bør være mellom 4,2 og 4,5. Målet er at næringsstoffer og smakelighet bevares, og at både slaktegriser og purker produserer optimalt.

Grovfôr til purker – et kinderegg i svineproduksjon

Publisert: 02.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Argumentene for å bruke godt med grovfôr til purker er mange og gode. Mange slurver likevel med dette fordi de mener det er for tungvint, eller gir utgjødslingsproblemer. Men noen produsenter får det til. Tør du å la være?

Praktisk bruk av grovfôr til purker

Publisert: 02.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Vi må sørge for å gi purkene grovfôr av god kvalitet og som er smakelig for purkene. Det er viktig å finne en måte å handtere og gi grovfôr på som gir minst mulig arbeid.

God hygienisk fôrkvalitet tross våt høst

Publisert: 04.10.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Årets kornhøst har gitt rikelig med fôrhvete. Mykotoksinstatus er på nivå med fjoråret for hvete, bygg og havre.