Publisert: 16.01.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Får for mange tunge griser

– Det har blitt for mange tunge griser. For å få til ei gjennomsnittsvekt på 83-84 kilo må jeg begynne å plukkslakte igjen, sier Erik Ravndal.


- Får for mange tunge griser

– Det har blitt for mange tunge griser. For å få til ei gjennomsnittsvekt på 83-84 kilo må jeg begynne å plukkslakte igjen, sier Erik Ravndal.

Slaktegrisprodusenten på Ålgård helt sør i Rogaland har ligget på et fôrforbruk helt på gjennomsnittet. Det har svingt mellom 2,65 og 2,75 fôrenheter, men Ingrisresultatene fra siste innsettet før jul viste et fôrforbruk på 2,87.

– Jeg tror det skyldes at jeg har for mange tunge griser. Jeg tror at vel 200 av de 700 grisene i siste innsettet før jul burde ha vært slaktet ut to-tre uker tidligere, sier Ravndal til Svin.

Han driver slaktegrisproduksjon på 2100 enheter, og har kjørt «alt inn og alt ut»-prinsippet. Smågrisene kommer fra Jæren purkering, og det kommer cirka 720 griser i innsettet cirka hver 16. uke.

Produksjonen er fordelt på to hus med plass til 420 i det ene og 300 i det andre. Begge husene har tørrfôring, så menyen er kraftfôr og vann.

– Jeg har ikke vært helt fornøyd med dekningsbidraget det siste to og et halvt årene. Det tror jeg skyldes at vi hadde for mye DON i kraftfôret i et par innsett, noe jeg også har fått erstatning for. I tillegg har det vært litt varierende kvalitet på smågrisen i oppstartsfasen til Jæren purkering. Men det siste året har grisen vært fin. Siste året har jeg kjørt etter «alt ut og alt inn»-prinsippet. Vi prøver å få inn smågris på rundt 30 kilo, og etter 90-95 dager slaktes hele huset ut uansett. Tidligere pleide jeg å plukke ut de tyngste først. Men resultatet da vi slakta ut etter 97-98 dager før jul var at vektene ble for høye. Godt og vel 200 av disse grisene burde ha vært slakta to-tre uker tidligere om vi skulle hatt ei gjennomsnittsvekt på 83-84 kilo. Jeg tror de tyngste stagnerer i tilveksten. Skal jeg få bedre resultater føler jeg at jeg må plukkslakte igjen, sier Ravndal.

Nå skal han ha slaktet ut den 26. januar i et av husene etter 79 dagers fôring. Grisene veide 38 kilo da han fikk dem, så nå vil han se hvordan dette slår ut. Håpet er at de skal ligge på 75-76 kilo i gjennomsnitt. Men ved neste innsett vurderer han å plukkslakte tre uker før levering igjen.

– Det er klart at jo jevnere smågrisene er ved levering, jo lettere er det å lykkes med «alt inn og alt ut»-levering. Men i praksis vil det være variasjon i smågrisvektene, sier han.