Stikkord

Fôring og stell

Smågrisfôret påvirker slaktet

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Norgesfôr og Fiskå Mølle har sammen fått utført et smågrisforsøk på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Resultatene var så interessante at førsteamanuensis Nils Petter Kjos gjerne vil publisere dem internasjonalt.

Utnytt smågrisens vekstpotensial etter avvenning

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Smågris har et veldig potensiale for tilvekst. Dette potensialet er det mulig å utnytte hvis man fokuserer på rutiner rundt avvenning og fôrer riktig i smågrisperioden.

Er støttefôring av smågris effektivt?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hvordan skal en klare å få i smågrisen nok fôr på et stadium hvor de i hovedsak forbinder mat med flytende føde?  

Sparer arbeid på transponderfôring

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det står 12 transponderautomater i navet til Rypdal purkering. Det tar ei ukes tid å lære opp ungpurkene, men naveieren angrer ikke på valget. – Vi sparer mye arbeid, sier Edvin Lindseth.

FK leder an i europeisk fôrutvikling

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Dette er en anerkjennelse av Felleskjøpets FoU-innsats på husdyrfôr og de gode resultatene vi oppnår i norsk husdyrhold, sier Knut Røflo.