Stikkord

Fôring og stell

God kontroll avgjørende for lite DON i fôret

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Klimatiske forhold med stor nedbørsmengde rundt blomstring, og dårlig jordarbeiding i forkant av såing er forhold som er med på å fremme framvekst av toksinproduserende sopper.

Svinefagnytt: Presisjonsfôring på individnivå

Publisert: 08.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Presisjonsfôring kommer sterkere. Fôringsteknologi og automatisering utvikles veldig fort, og det er nærliggende å tro at vi snart kan utnytte  individdata for å tilpasse fôringskurver kontinuerlig gjennom hele dieperioden.

Best på slaktegris, men ulik strategi

Publisert: 06.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hva kjennetegner de som er best på slaktegris i Ingris? Kanskje kan ulike strategier føre fram. For det er en forskjell mellom de to beste på lista. Men noe er felles. 

Slaktegrisprodusenten bør bry seg…

Publisert: 05.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Smågrisprodusenten og slaktegrisprodusenten må begge tilpasse seg endringer i dyrematerialet og gjøre det de kan for å møte utfordringer som f.eks økt kullstørrelse eller redusert kjøttprosent. 

Svinefôr av kun norske råvarer

Publisert: 03.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Både Norgesfôr og Felleskjøpet lager i dag faktisk svinefôr basert på norske råvarer. Men hvor reelt er det egentlig å få til dette i større skala?

Investerte en million Sparer nesten en kvart million

Publisert: 02.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Flere har de seinere årene investert i resteløs våtfôring, og en del har gode erfaringer. En av dem er Harald Gropen, som holdt foredrag om sin investering på Gris i ’16.