Stikkord

Fôring og stell

Svinefôr av kun norske råvarer

Publisert: 03.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Både Norgesfôr og Felleskjøpet lager i dag faktisk svinefôr basert på norske råvarer. Men hvor reelt er det egentlig å få til dette i større skala?

Investerte en million Sparer nesten en kvart million

Publisert: 02.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Flere har de seinere årene investert i resteløs våtfôring, og en del har gode erfaringer. En av dem er Harald Gropen, som holdt foredrag om sin investering på Gris i ’16.

Smågrisfôret påvirker slaktet

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Norgesfôr og Fiskå Mølle har sammen fått utført et smågrisforsøk på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Resultatene var så interessante at førsteamanuensis Nils Petter Kjos gjerne vil publisere dem internasjonalt.

Utnytt smågrisens vekstpotensial etter avvenning

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Smågris har et veldig potensiale for tilvekst. Dette potensialet er det mulig å utnytte hvis man fokuserer på rutiner rundt avvenning og fôrer riktig i smågrisperioden.

Er støttefôring av smågris effektivt?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hvordan skal en klare å få i smågrisen nok fôr på et stadium hvor de i hovedsak forbinder mat med flytende føde?