Stikkord

Fôring og stell

– Juster kornprisen for bedre kvalitet

Publisert: 20.01.2018 Oppdatert: 20.08.2018

– Når kornprodusentene presser rå avlinger inn i mottaksanleggene en måneds tid på høsten, så har ikke anleggene sjanse til å sortere kornkvali­tetene som de burde. Juster prisløypa for korn. 

Vi mangler norske proteiner

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 07.08.2018

– Grisen eter alt. Den er hundre prosent klar for bare norske fôrråvarer. Utfordringer er at vi mangler norske proteinråvarer. Kjøttbenmel fra fjørfe vil uansett ikke være nok.

Alt starter med råmelk

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det kreves gode rutiner for å få mange avvente grisunger. Purka må ha rett hold. Smågrisen må få nok råmelk og varme. Og du må ha et spesielt fokus på de svake grisungene.

God kontroll avgjørende for lite DON i fôret

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Klimatiske forhold med stor nedbørsmengde rundt blomstring, og dårlig jordarbeiding i forkant av såing er forhold som er med på å fremme framvekst av toksinproduserende sopper.

Svinefagnytt: Presisjonsfôring på individnivå

Publisert: 08.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Presisjonsfôring kommer sterkere. Fôringsteknologi og automatisering utvikles veldig fort, og det er nærliggende å tro at vi snart kan utnytte  individdata for å tilpasse fôringskurver kontinuerlig gjennom hele dieperioden.

Best på slaktegris, men ulik strategi

Publisert: 06.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hva kjennetegner de som er best på slaktegris i Ingris? Kanskje kan ulike strategier føre fram. For det er en forskjell mellom de to beste på lista. Men noe er felles.