Stikkord

Fôring og stell

– Den moderne slaktegrisen har et veldig høyt potensiale for tilvekst. Den er en sprinter, en toppidrettsutøver. Det er viktig å investere i dyrets første fase når du fôrer.

Korn og møllemarkedet i Norge er fortsatt i endring. Fiskå Mølle styrker sin posisjon er nå større en Norgesfôr på kraftfôr. 

For 40 år siden var det rundt 200 møller og aktører i kornmarkedet i Norge. I dag er det fire hovedaktører med svært ulik balanse mellom kornmottak og kraftfôrproduksjon.  

Det må fortsatt importeres kornråvarer som holder kvaliteter som ikke kan produseres i Norge. Dette gjelder også i sesonger med norsk overproduksjon av korn.

– Når kornprodusentene presser rå avlinger inn i mottaksanleggene en måneds tid på høsten, så har ikke anleggene sjanse til å sortere kornkvali­tetene som de burde. Juster prisløypa for korn. 

– Grisen eter alt. Den er hundre prosent klar for bare norske fôrråvarer. Utfordringer er at vi mangler norske proteinråvarer. Kjøttbenmel fra fjørfe vil uansett ikke være nok.