Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Stikkord:

Østmøllene til Fiskå

Korn og møllemarkedet i Norge er fortsatt i endring. Fiskå Mølle styrker sin posisjon er nå større en Norgesfôr på kraftfôr. 


Bilde: Gulbrand Eng (t.v) er daglig leder i Østmøllene, men har fått med seg Per Ole Wiersholm, tidligere leder i Norgesfôr Råde, i videre satsing som mølle under Fiskå-paraplyen.

 

Det har vært bevegelse på møllefronten i vinter. Det er særlig i Østfold og hos Norgesfôr møllene i dette fylket det har vært en del uro. Østmøllene har hoppet over til Fiskå. Norgesfôr Mysen har også sagt opp avtalen i Norgesfôr, men forhandler om en ny avtale. Hos Norgesfôr Råde har daglig leder sagt opp grunnet ulikt syn med styret. Han er nå ansatt hos Øst­møllene.

– Norgesfôr beklager at Østmøllene har sagt opp kjedeavtalen, men Norgesfôr har nå sterkt fokus på at Mysen og Råde skal levere gode produkter til produsentene i Østfold, sier markeds og informasjonsansvarlig Beate M. Didriksen i Norgesfôr. 

– Vi er veldig glade for at Østmøllene valgte Fiskå som samarbeidspartner, sier daglig leder Leif Kåre Gjerde i Fiskå Mølle. 

– Østmøllene så seg best tjent med en løsning sammen med Fiskå. Vi har hatt tre gode kornår bak oss. Det har vært krevende å få unna korn og dermed ha mottakskapasitet i den travle tida. Dette har ikke vært noen god situasjon for andeleire og kornbønder i området. Vi har tro på at kornlogistikken i skuronna vil bli bedre med Fiskå som kornkjøper, sier daglig leder Gulbrand Eng i Østmøllene. Fiskå kjøper seg inn med 34 % eierandel (hvis det går gjennom i Østmøllenes generalforsamling) i andelslaget Østmøllene. Østmøllene tar årlig imot ca. 35 000 tonn korn, og produserer drøyt 30 000 tonn kraftfôr, hvorav fjørfefôr er størst. Normalt har de 10 – 15 000 tonn overskuddskorn, og dette vil nå gå til Fiskå. 

Fra 1 februar blir det dermed tre aktører som konkurrerer om kraftfôrkundene i Østfold og Akershus. Slik sett blir det kanskje enda skarpene konkurranse enn før. Men også fram til nå har
Norgesfôrmøllene i Østfold konkurrert seg i mellom, og ikke samarbeidet særlig mye.