Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Norgesfôr, Fiskå og Felleskjøpet

For 40 år siden var det rundt 200 møller og aktører i kornmarkedet i Norge. I dag er det fire hovedaktører med svært ulik balanse mellom kornmottak og kraftfôrproduksjon.  


Etter Østmøllenes overgang får Fiskå Mølle et kornmottak på drøyt 180 000 tonn i et normalt bra år. Kraftfôrproduksjon er ca 350 000 tonn. Med ca. 60 prosent korn i kraftfôret betyr det et underskudd på drøyt 30 000 tonn. Samtidig er Fiskå Mølle nå blitt markedsaktør i nesten hele landet. Med Østmøllene tilbyr de nå også kraftfôr i Østfold og Akershus. Fra før er de i Hedmark pluss hele kysten fra Sørlandet til Nord Norge. 

I anleggene Fiskå samarbeider med er de normalt med på eiersiden. I Flisa er de majoritetseier, i Løten har de 49 prosent, og i Østmøllene får de trolig 34 prosent. Fiskå har også eget kornmottak og utskipningsanlegg i Moss, pluss ca. 40 prosent eierandel i Skjelfoss Mølle rett ved Moss. 

Norgesfôr er en kjede av selvstendige kornmottak og kraftfôrproduserende møller lokalisert på Østlandet, Hedmark og Midt Norge. Strand Unikorn er Norgesfôrkjedens kornhandler, og kjøper overskuddskorn fra kornanleggene og forsyner kraftfôrproduserende anlegg med underskudd av korn.

Norgesfôr (minus Østmøllene) har et totalt kornmottak på ca 260 000 tonn og produserer ca 325 000 tonn kraftfôr. Det betyr et kornoverskudd på mer enn det Fiskå Mølle mangler. Den største aktøren i Norgesfôr AS er Strand Unikorn. Strand Unikorn (tidligere Strand Brænderi ) ble etablert i 1843, og fusjonerte i 2008 med Unikorn til Strand Unikorn. Strand Unikorn eies i dag av over 600 aksjonærer, hoved­sakelig gårdbrukere. Den største eierposten er på 5,6 prosent av aksjene. Strand Unikorn dannet et konsern i 2014, ved å legge til datterselskapene Hundseth Mølle i Namdalseid (100 % eierandel) pluss nest største aktør i Norgesfôr, Vestfoldmøllene (51 % eierandel) Til sammen har dette konsernet 40,3 prosent eierandel i Norgesfôr AS. Etter Strand og Vestfoldmøllene var Østmøllene største aktør i Norgesfôr med 8,9 prosent  eierandel. Denne eierposten skal nå selges/fordeles på de øvrige Norgesfôrmøllene. Konsernet Strand Unikorn er trolig interessert, og kan da oppnå en eierandel på 49 %. På Østlandet har Strand Unikorn anlegg på Moelv, Hamar, Odal, Skarnes, Sarpsborg og Hadeland. De eier Sjursøya Havnesilo og leier Vippetangen i Oslo, og er med havneanleggene en nøkkelaktør i kornmarkedet.

Den to siste og største aktørene i korn- og kraftfôrmarkedet i Norge er Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder (FK RA). FK RA er nest størst i Norge på kraftfôrproduksjon med ca 375 000 tonn. Samtidig er de minst på kornmottak med 10 000 tonn. Storebror Felleskjøpet Agri er klart størst på både korn og kraftfôr i Norge. Agri er tilstede i hele landet og er også markedsregulator. Agri produserte 948 000 tonn kraftfôr i 2016 (ca. 45 % markedsandel) og tok imot drøyt 750 000 tonn korn (inkl. samarbeidspartnere). Det betyr et kornoverskudd, men mindre enn det FK RA trenger. Nøkkelanlegget til Felleskjøpet Agri er Kambo nord for Moss der de har ny moderne kraftfôrfabrikk. Samtidig har Agri samarbeid med Østfoldkorn og dermed ytterligere to havneanlegg i Østfold.