Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Kraftfôr – høyere priser og nye fôrsortiment

Prisene på kraftôr stiger generelt litt mer enn forutsatt i jordbruksavtalen. Valutakurs og pris på soya, pluss vitaminer og mineraler er en årsak. Hard konkurranse virker andre veien. 


Jordbruksavtalen gjorde kornet seks øre dyrere i fjor. Det forklarer ca. 4 – 5 øre økning i kraftfôrpris. Men prisen har generelt økt litt mer enn dette. Svak norsk valuta, soyaprisen, Kinas utfasing av kull i industrien (produserer halvfabrikata til fôrvareindustri Europa) og en brann i en vitamin- og mineral­fabrikk i Tyskland er blant årsakene som nevnes som begrunnelse for prisøkning. Det er også usikkerhet om hva dette kan bety for prisen videre i 2018.

Ellers ser siste års prisøkning ut til å være mindre på Østlandet enn resten av landet. Det kan skyldes hardere konkurranse om kraftfôrkundene.
Felleskjøpet Agri har nå generelt litt lavere pris enn FK Rogaland og Agder. Her kan en årsak også være tre gode kornår på rad, og dermed lite import av korn. FK RA har generelt vært flinke med importen, og greid å få en ekstramargin på importråvarer.

Fiskå, Flex og Dalebakken best
De laveste kraftfôrprisene på slaktegrisfôr finner vi generelt hos Fiskå Mølle. Men med sitt flexfôr er Felleskjøpet litt under Fiskå i pris.

– Flex skal være et rimelig fôr med høyt energiinnhold, opplyser produktsjef Margareth Fosseng i FK Agri. På diefôr er det fortsatt Norgesför Dalebakken som ligger best an, men sam­tidig er det hos denne mølla prisstigningen har vært størst siste år. Nå er priskurven på kraftfôr gjennom året noe ulik hos møllene. Prisen går som regel klart ned i september/oktober når nytt korn kommer på markedet. Så stiger prisen jevnt fram til sommeren.

– Vi har valgt en jevnere priskurve gjennom året, og vi møter en mer normal priskurve en gang på vinteren, forklarer markedsjef landbruk Aasne Aasland i Felleskjøpet Rogaland Agder.

NYTT: FK Agri og Margarth Fosseng, produktsjef svinefôr, lanserer nytt fôrsortiment fra 1. februar.

Trivsel og fiber kommer
I fjor kom Felleskjøpet med et nytt tilleggsfôr med fiber, Format Trivsel. 

– Trivsel ble raskt populær i hele landet. Generelt kan det virke som det er større fokus på å aktivisere grisen og sørge for at den får en god metthetsfølelse, sier Fosseng. 

– Vi ser også et større fokus på fiberfôr. Dessuten øker vår omsetning av strømidler. Varmebehandlet rapshalm har blitt særlig populært. Det inneholder også fiber, opplyser Aasland i Felleskjøpet Rogaland og Agder. Også hos Norgesfôr og Fiskå rapporteres mer fokus og økt etterspørsel etter fiberfôr.  

Ideal Super – bedre bein og klauvhelse
Det skjer også andre nyheter på fôr­siden. Norgesfôr har lansert Ideal Super. Norske og utenlandske forsøk viser tydelig at vitaminer og mineraler har effekt på bein og klauver, og at bruk av kilder med et høyere opptak i tarmen kan være et verktøy for å sikre god produksjon og helse. 

– I Ideal Super er det tilsatt nye vitamin- og mineralkilder med et dokumentert høyt opptak i tarmen. For at ei purke skal holde mer enn tre-fire kull er det svært viktig at den får både nok og riktig type mineraler og vitaminer, sier Kathrine Lunde, utviklingsjef svinefôr i Norgesfôr. Norske og utenlandske forsøk har tydelig vist at vitaminer og mineraler har effekt på bein og klauver. 

Nytt fôrsortiment i Felleskjøpet
Felleskjøpet tredeler sitt slaktegrissortiment fra nå i februar. Du kan velge mellom Stjerne, Vekst eller Flex. Fortsatt skal tallene 110, 120 og 130 angi protein og fôrstyrke, men i tillegg kommer de nye betegnelsene. 

– Format Stjerne blir «toppfôret», skreddersydd for besetninger med tilvekst over 1050 gram og fôrforbruk under 2,5 fôrenheter per kg tilvekst, opplyser Margareth Fosseng, produktsjef i Felleskjøpet Agri. Format Vekst passer for de som har tilvekst under 1050 gram og fôrforbruk over 2,5 kg. Den tredje, Format Flex, har høy energikonsentrasjon, er prisgunstig, men kan ha mer variabel råvaresammensetning. 

– Format Flex 110 har vært på markedet et drøyt år og har slått an. Vi selger nesten nå like mye Flex 110 som Vekst 110, sier Fosseng. Foruten Stjerne, Vekst og Flex selges fortsatt Soft og Komplettblandingene for våtfôr. Format Soft 125 vil være det nest sterkeste fôrslaget etter Format Stjerne 130. Også Felleskjøpet Rogaland Agder får det samme nye slaktegrissortimentet fra februar. FK RA har også tilbudt Flex, men dette fôret har ikke slått til like bra på Vestlandet som på Østlandet.

Prisene er nettopriser og gjelder 12 tonns lass, med tidligbestilling, kontantrabatt og fratrukket kvantumsbonus 300 tonn, Det er dessuten trukket fra utbetalt årsbonus i Fellekjøpene (snittbonus siste tre år). Kollonnen med prisendring er forskjell årets og fjorårets pris.