Stikkord

Fôring og stell

Satser på utvikling av fôr og rådgivning

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Årsmøtet i Norgesfôr vedtok i 2003 en produktutviklingsplan for kjeden, der det ble fastslått at kjeden skal øke innsatsen på fôrutvikling og rådgivning.

Kjønnsvis fôring gir bedre resultat

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Kjønnvis oppfôring gir bedre tilvekst og utnyttelse av fôret. Det viser danske forsøk.

Korleis bruke 0,2 Feg mindre til slaktegrisen?

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Fôrforbruket til slaktegris er for høgt. Mange produsentar får ikkje så god økonomi som dei kunne hatt. Skilnaden på 2,5 og 2,7 FEg per kilo tilvekst er 55 millionar kroner i året.

Mjølfôr utnyttes bedre enn pellets

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Fôrkornoverskudd i 2010

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Trolig felles nordisk fôrtabell også for gris

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

En felles modell for vurdering av drøvtyggerfôr utvikles nå av Sverige, Danmark, Norge og Island. Men det arbeides for å få til en felles nordisk fôrtabell også for gris.