Stikkord

Fôring og stell

To nye fôrenheter i dansk svineproduksjon

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I april gikk danskene over til sin nye offisielle svinefôroptimering. Systemet ble introdusert for snart to år siden, og danskene mener nå at de har det mest moderne fôrvurderingssystem i verden.

Én prosent blir 90 millioner

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Satser på utvikling av fôr og rådgivning

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Årsmøtet i Norgesfôr vedtok i 2003 en produktutviklingsplan for kjeden, der det ble fastslått at kjeden skal øke innsatsen på fôrutvikling og rådgivning.

Kjønnsvis fôring gir bedre resultat

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Kjønnvis oppfôring gir bedre tilvekst og utnyttelse av fôret. Det viser danske forsøk.

Korleis bruke 0,2 Feg mindre til slaktegrisen?

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Fôrforbruket til slaktegris er for høgt. Mange produsentar får ikkje så god økonomi som dei kunne hatt. Skilnaden på 2,5 og 2,7 FEg per kilo tilvekst er 55 millionar kroner i året.

Mjølfôr utnyttes bedre enn pellets

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018