Stikkord

Fôring og stell

Korleis bruke 0,2 Feg mindre til slaktegrisen?

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Fôrforbruket til slaktegris er for høgt. Mange produsentar får ikkje så god økonomi som dei kunne hatt. Skilnaden på 2,5 og 2,7 FEg per kilo tilvekst er 55 millionar kroner i året.

Mjølfôr utnyttes bedre enn pellets

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Fôrkornoverskudd i 2010

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Trolig felles nordisk fôrtabell også for gris

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

En felles modell for vurdering av drøvtyggerfôr utvikles nå av Sverige, Danmark, Norge og Island. Men det arbeides for å få til en felles nordisk fôrtabell også for gris.

Mer forskning på fett

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Et nytt, stort fireårig prosjekt knyttet til spekket i grisen og fettet i fôret settes i gang i disse dager. Ernæring og genetikk knyttet til produktkvalitet er stikkord for fettprosjektet.

Nå får også grisen sin egen fôrkarusell

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Skepsisen er til å ta og føle på i etablerte danske svinemiljøer, men nå kommer fôrkarusellen også for gris. Står vi overfor en ny revolusjon i svineholdet, eller snakker vi om keiserens nye klær?