Stikkord

Fôring og stell

Gode, sterke bein, mange store kull og en god mjølkeproduksjon er noen av kriteriene for ei god purke. Fôringa i oppdrettsperioden er essensiell for å få til dette.

Et dansk feltforsøk viser at grisingsprosenten stiger med 6 prosent ved utvidet human stimulering av purkene ved inseminasjon. Dette fortalte Mads Thor Madsen, fagdyrlege i Landsutvalget for Svin, på svinekongressen

Forsøk har ført til at Norgesfôr nylig justerte aminosyrenivåene i slaktegrisfôret. I løpet av året vil vi gjennomføre forsøk med fôr til Norhybrid/landsvin med ulike energinivåer.

I april gikk danskene over til sin nye offisielle svinefôroptimering. Systemet ble introdusert for snart to år siden, og danskene mener nå at de har det mest moderne fôrvurderingssystem i

Årsmøtet i Norgesfôr vedtok i 2003 en produktutviklingsplan for kjeden, der det ble fastslått at kjeden skal øke innsatsen på fôrutvikling og rådgivning.