Stikkord

Fôring og stell

Trolig felles nordisk fôrtabell også for gris

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

En felles modell for vurdering av drøvtyggerfôr utvikles nå av Sverige, Danmark, Norge og Island. Men det arbeides for å få til en felles nordisk fôrtabell også for gris.

Mer forskning på fett

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Et nytt, stort fireårig prosjekt knyttet til spekket i grisen og fettet i fôret settes i gang i disse dager. Ernæring og genetikk knyttet til produktkvalitet er stikkord for fettprosjektet.

Nå får også grisen sin egen fôrkarusell

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Skepsisen er til å ta og føle på i etablerte danske svinemiljøer, men nå kommer fôrkarusellen også for gris. Står vi overfor en ny revolusjon i svineholdet, eller snakker vi om keiserens nye klær?

Enkle rutiner ved grising øker spedgrisenes overlevelsesevne!

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det behøver ikke å være så komplisert å øke spedgrisenes evne til å overleve. Det viser et forsøkssamarbeid mellom Helsetjenesten for svin, Norges Landbrukshøgskole og bonde Olav Midtbø.

– Vår fôrenhet er ikke nøyaktig nok

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Etter mønster fra Danmark ble fôrenhet gris (FEg) innført i Norge i 1996. Systemer fra Frankrike og Nederland ble også vurdert som aktuelle. De var faktisk mer framtidsrettet enn det daværende danske systemet.

Laksehydrolysat i smågrisfôr er OK

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det har vært lovende forsøksresultater med bruk av en ny og fettfattig proteinråvare, såkalt laksehydrolysat, til smågris.