Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kjønnsvis fôring gir bedre resultat

Kjønnvis oppfôring gir bedre tilvekst og utnyttelse av fôret. Det viser danske forsøk.


Kjønnsvis fôring gir bedre resultat

Kjønnvis oppfôring gir bedre tilvekst og utnyttelse av fôret. Det viser danske forsøk.

 

Kjønnsvis oppfôring er ikke så vanlig her til lands, men det brukes ofte i større slaktegrisbesetninger utenlands. Når produksjonsomfanget blir stort er det kanskje lettere å tillate seg å ha egne fôrlinjer til kastrater og purker. Begrunnelsen for kjønnsvis fôring er som regel at kastratene/ galtene spiser mer enn purkene. Ofte får kastratene svakere kjøttprosent og dårligere fôrutnyttelse som følge av dette, og de kan også være med på å skyve purkene unna matfatet ved kjønnsblandet fôring.

Lisbeth Jørgensen fra Landsutvalget for Svin i Danmark la fram resultater fra forsøk med kjønnsvis oppfôring hos griser fra 55 til 100 kilo på Norsvins fôringsseminar.

Ved kjønnsvis oppdeling og ad libitum tørrfôring ble det testet to blandinger med forskjellig energiinnhold (1,1 FEsv per kg og 1,0 FEsv per kg). Kastratene skiftet blanding ved 50 kilo, og purkene ved 70 kilos vekt. På denne måten ble kastratenes kjøttprosent forbedret, og purkenes tilvekst økte.

Ved bruk av forskjellige fôringsautomater, kjønnsvis oppdeling og samme fôrblanding til purker og kastrater ble resultatene slik; Purkene fikk større fôropptak ved bruk av rørfôringsutomater med vann. Kastratene fikk derimot lavere fôropptak ved bruk av tørrfôringsautomater uten vann. Men kjøttprosenten og fôrutnyttelsen hos kastratene ble bedre.

Ved kjønnsblanding og restriktiv våtfôring så en at kastratene spiste mer enn purkene. Ved kjønnsvis oppdeling var fôropptaket det samme hos hun- og hangrisene, men kjøttprosenten og fôrutnyttelsen til kastratene ble bedre. Purkenes tilvekst økte også, altså et klart uttrykk for gevinst ved kjønnsvis deling kontra kjønnsblanding.