Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Satser på utvikling av fôr og rådgivning

Årsmøtet i Norgesfôr vedtok i 2003 en produktutviklingsplan for kjeden, der det ble fastslått at kjeden skal øke innsatsen på fôrutvikling og rådgivning.


Satser på utvikling av fôr og rådgivning

Årsmøtet i Norgesfôr vedtok i 2003 en produktutviklingsplan for kjeden, der det ble fastslått at kjeden skal øke innsatsen på fôrutvikling og rådgivning.

 

Kraftfôr er Norgesfôrs viktigste fagområde, og det er av stor betydning for kjeden at vi til enhver tid lager kraftfôr som bidrar til best mulig resultat for våre kunder.

Det faglige arbeidet med svinefôr i Norgesfôrkjeden omfatter to hovedområder: internt arbeid med fôrutvikling, optimering av fôrresepter og kvalitetssikring, samt utadrettet arbeid med rådgivning og informasjon til svineprodusenter og veiledere

Det sentrale arbeidet i kjeden utføres av fagsjefer på hvert dyreslag og et fagutvalg med representanter fra de fire regionene i kjeden. I tillegg til disse trekkes fagkonsulenter fra enkeltbedrifter med i arbeidet ved behov, f.eks. ved gjennomføring av feltforsøk.

Regionkonsulentene bistår de lokale møllene faglig med optimering av kraftfôrresepter, opplæring av ansatte, deltakelse på fagmøter og møter med rådgivere i andre organisasjoner. De er også ute på kundebesøk til enkeltprodusenter.

I kjedens produktutviklingsplan ligger det også mål om å øke fagstabene sentralt, regionalt og lokalt. På bakgrunn av dette har vi det siste året ansatt tre nye sivilagronomer for å styrke fagarbeidet.

Kari Helga Kløvstad begynte på hovedkontoret ved årsskiftet. Kari Helga var ferdig utdannet i 2002 med hovedvekt på husdyrernæring og har siden arbeidet i forskerstilling ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NLH og fagområdet der var fjørfe. Hun fungerer som fagsjef på svinefôr.

Anne Kristiansen har samme utdanningsbakgrunn som Kari Helga. Hun arbeidet tidligere ved Borgen Aktiemølle i Vestfold og begynte i Norgesfôr i mars som regionkonsulent på indre Østlandet. Hun har kontor på Årnes og arbeider for møllene i Oppland og Hedmark i tillegg til Årnes.

Laila Iren Nersveen ble i mai ansatt som fagkonsulent svin ved Strand Brænderi Norgesfôr.

Den største av Norgesfôrbedriftene har dermed fått ytterligere styrking av fagstaben.

Laila har gått husdyrfaglinja ved Høgskolen i Nord Trøndelag og fortsatte med hovedfagsstudier på NLH.