Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Én prosent blir 90 millioner


Én prosent blir 90 millioner

 

Også i Danmark betyr fôrutgiftene svært mye for bondens dekningsbidrag i svineproduksjonen. Boisen antyder at svineprodusentene årlig bruker nærmere 9 milliarder danske kroner på å fôre fram vel 20 millioner slaktegriser, så utgjør én prosent i sparte fôrutgifter 90 millioner for de danske svineprodusentene på årsbasis. Det blir fort femsifrete beløp for enkeltprodusentene.

I et slikt perspektiv er det viktig for slaktegrisprodusenten å vite hva som betyr mest for gunstig vekst på grisene. Fôrforbruk, tilvekst og samlet pris på fôret blir helt avgjørende parametere. Dette er faktorer som enkeltprodusenten antakelig lettere kan påvirke enn oppgjørsprisen per kilo levert slakt.