Stikkord

Fôring og stell

Jurutviklingas betydning for mjølkeproduksjonen

Publisert: 25.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Undersøkelser viser at hvordan en spene brukes har stor innvirkning på mjølkeproduksjonen til denne spenen. Allerede etter ett døgn hvor spenen ikke tømmes, reduseres mjølkeproduksjonen.

Stadig flere velger spesialfôr til purker

Publisert: 25.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

De siste åra har det skjedd en dramatisk endring i valg av purkefôr. Omsatt kvantum av Format Die var fem ganger høgere i 2003 enn i 2001. Dette gir helt klart smågrisprodusentene bedre økonomi.

Fôring i rekrutteringsperioden

Publisert: 25.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Gode, sterke bein, mange store kull og en god mjølkeproduksjon er noen av kriteriene for ei god purke. Fôringa i oppdrettsperioden er essensiell for å få til dette.

Grundig stimulering av purka gir økt grisingsprosent

Publisert: 21.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Et dansk feltforsøk viser at grisingsprosenten stiger med 6 prosent ved utvidet human stimulering av purkene ved inseminasjon. Dette fortalte Mads Thor Madsen, fagdyrlege i Landsutvalget for Svin, på svinekongressen i Herning.

Mer lysin til Norhybrid og landsvin

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Forsøk har ført til at Norgesfôr nylig justerte aminosyrenivåene i slaktegrisfôret. I løpet av året vil vi gjennomføre forsøk med fôr til Norhybrid/landsvin med ulike energinivåer.

To nye fôrenheter i dansk svineproduksjon

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I april gikk danskene over til sin nye offisielle svinefôroptimering. Systemet ble introdusert for snart to år siden, og danskene mener nå at de har det mest moderne fôrvurderingssystem i verden.