Stikkord

Fôring og stell

Vil ha strengere grenser for deklarasjon av kraftfôr

Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Det er for mye feil i kraftfôr i forhold til deklarert innhold, mener Forum Gris i Rogaland. De vil ha strengere avviksgrenser enn det Mattilsynet setter.

Grenser kraftfôrinnhold

Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Fôring for maksimal melkeytelse

Publisert: 25.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Utgangspunktet for god melkeproduksjon er friske purker i passe godt hold, som har binger med god nok plass, som fôres etter appetitt med en kornbasert energirik blanding fra 1-2 uker etter grising, og som har tilstrekkelig med vann.

Jurutviklingas betydning for mjølkeproduksjonen

Publisert: 25.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Undersøkelser viser at hvordan en spene brukes har stor innvirkning på mjølkeproduksjonen til denne spenen. Allerede etter ett døgn hvor spenen ikke tømmes, reduseres mjølkeproduksjonen.

Stadig flere velger spesialfôr til purker

Publisert: 25.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

De siste åra har det skjedd en dramatisk endring i valg av purkefôr. Omsatt kvantum av Format Die var fem ganger høgere i 2003 enn i 2001. Dette gir helt klart smågrisprodusentene bedre økonomi.

Fôring i rekrutteringsperioden

Publisert: 25.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Gode, sterke bein, mange store kull og en god mjølkeproduksjon er noen av kriteriene for ei god purke. Fôringa i oppdrettsperioden er essensiell for å få til dette.