Stikkord

Fôring og stell

– Det er for mye feil i kraftfôr i forhold til deklarert innhold, mener Forum Gris i Rogaland. De vil ha strengere avviksgrenser enn det Mattilsynet setter.

Utgangspunktet for god melkeproduksjon er friske purker i passe godt hold, som har binger med god nok plass, som fôres etter appetitt med en kornbasert energirik blanding fra 1-2 uker

Undersøkelser viser at hvordan en spene brukes har stor innvirkning på mjølkeproduksjonen til denne spenen. Allerede etter ett døgn hvor spenen ikke tømmes, reduseres mjølkeproduksjonen.

De siste åra har det skjedd en dramatisk endring i valg av purkefôr. Omsatt kvantum av Format Die var fem ganger høgere i 2003 enn i 2001. Dette gir helt