Stikkord

Fôring og stell

Det går rette veien, men helt fornøyd er han ikke, Ola Sandvik. Sist vi besøkte smågrisprodusenten i Sør- Fron i Oppland ville han optimalisere drifta og skaffe seg bedre kontroll.

Det er nå noen år siden en samlet bransje fikk utført responsforsøk med ulikt lysin-nivå til Noroc- og Norhybridgris. Men er de tidligere anbefalte nivåene fortsatt riktige?

Kraftfôr inneholder dessverre ofte for mye støv. Og for mye støv i kraftfôr er et problem både når du har tørrfôr og våtfôr.

– Det er for mye feil i kraftfôr i forhold til deklarert innhold, mener Forum Gris i Rogaland. De vil ha strengere avviksgrenser enn det Mattilsynet setter.