Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grenser kraftfôrinnhold


Grenser kraftfôrinnhold

Tillatt avvik i prosent ut fra deklarert verdi:

 

Forum Gris

Landbrukstilsynet

 

Maks under

Maks over

Maks under

Maks over

Råprotein

0,75

1,0

1,5

3,0

Råfett

0,6

0,6

0,8

1,6

Råtrevler

0,9

0,5

2,7

0,9

Råaske

1,0

0,5

1,5

0,5

FEg

2,0

2,0

4,0

fri

Landbrukstilsynets grenser er de samme som i EU-regelverket

 

FOR MYE PROTEIN GIR PROBLEMER

– Fôret er ofte noe av det siste vi dyrleger sjekker hvis noe er feil i en besetning, men det burde vært noe av det første. Feil med protein i kraftfôr er ikke uvanlig, og selv små feil kan vi se direkte på grisene. For lite protein gir mindre tilvekst eller/og lavere melkemengde til smågrisen. Det betyr lengre tid fram til avvenning og slakt, sier veterinær Freddie Helgesen i Rogaland.

– Men også for mye protein er negativt. For mye protein i smågrisfôr gir problem med diare. For mye protein til diepurker betyr for mye protein i melka og vi kan få ”marsipangriser”, sier Helgesen. I tillegg får smågrisen kanskje smågrisfôr som kan inneholde litt for mye protein.

– Grisungene kan få oppformering av coli-bakterier i tarmen. Disse utskiller toksiner som fører til lammelse og død i løpet av noen timer. Vi ser ingen tegn på forhånd, men når grisungene er to til tre uker gamle kan de flotteste ligge døde i bingen, sier Helgesen. Hvis vi har mistanke om dette anbefaler han å kontakte dyrlege for å gi forebyggende behandling til resten av kullet. Først må en imidlertid sikre diagnosen ved hjelp av obduksjon av grisungen.

Også for mye protein til slaktegrisen betyr økonomiske tap for bonden i form av lavere kjøttprosent i slaktet. Ellers er sammensetning og innhold av de ulike aminosyrene viktig når det gjelder protein. Her kan det være feil, men slike fôranalyser koster mye og blir sjelden gjort.

 

LITE FETT GAV MAGRE PURKER

Feil fettinnhold kan også gi problemer. I et tilfelle hos en av Helgesens kunder var det alt for lavt fettinnhold, bare 20 prosent av det angitte i fôret til purkene.

– Purkene så ut som jakthunder og grisungene var bare 6 kilo ved avvenning etter 32 dager, mens de burde veid drøyt 10 kilo, hvilket ble en dyr erfaring for svinebonden, forteller Helgesen. For mye fett er også negativt. Det har blant annet sammenheng med støv i kraftfôret.

Feil innhold i råtrevler er mer sjelden, men for lite kan gi problem med mavesår. For mye har med smaklighet og fordøyelse av fôret å gjøre.

 

MØLLENE BETALER FÔRANALYSER

Fôranalyser koster penger, og Forum Gris har fått aksept fra Fiskå Mølle at de betaler for fôranalyser hvis prøven er utenfor de nye grenseverdiene Forum Gris setter. FK Rogaland og Agder betaler også for noen fôranalyser.

– Men dette har ingenting med grenseverdiene å gjøre. Det er noe vi gjør som et samarbeid med Forum Gris, sier markedsdirektør Per Harald Vabø i FK Rogaland Agder.

Juridisk og ved reklamasjoner vil både Fiskå og FK Rogaland Agder fortsatt forholde seg til Landbrukstilsynets grenseverdier.

– Vi kan ikke automatisk halvere alle grenseverdier, men vi tar gjerne en diskusjon på enkeltverdier. Vi er veldig opptatt av å gi kunden et best mulig fôr, og har internt strengere avviksgrenser enn det Landbrukstilsynet har, sier Vabø. Hva de interne grensene er, betraktes imidlertid som forretningshemmeligheter.

– De er et resultat av forskning som vi primært ønsker å forbeholde våre kunder, forklarer Vabø.