Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil ha strengere grenser for deklarasjon av kraftfôr

– Det er for mye feil i kraftfôr i forhold til deklarert innhold, mener Forum Gris i Rogaland. De vil ha strengere avviksgrenser enn det Mattilsynet setter.


Vil ha strengere grenser for deklarasjon av kraftfôr

– Det er for mye feil i kraftfôr i forhold til deklarert innhold, mener Forum Gris i Rogaland. De vil ha strengere avviksgrenser enn det Mattilsynet setter.

 

Siden høsten 2001 har Forum Gris Rogaland tatt prøver av kraftfôr av fôrleverandørene FK Rogaland/Agder og Fiskå Mølle. En eller kanskje to prøver av fire til fem aktuelle fôrslag tas hos ulike medlemmer et par ganger i året.

– Vi tester alt fôr, men diefôr og smågrisfôr er høyest prioritert, sier Kurt Helleland i Forum Gris. Dette er en jobb de synes er absolutt nødvendig for å holde kraftfôrleverandørene i ørene.

– Det var feil i forhold til deklarert innhold i ca. en tredjedel av prøvene. Men det har blitt bedre siden vi startet med dette. Kraftfôrfirmaene har skjerpet seg betydelig og har også investert for å gjøre dette bedre. Likevel er antall feil fortsatt for høyt. Av og til er det også graverende, sier kollega Trygve Braut.

– Det jobbes mye med fôringsforsøk og å lage gode kraftfôrslag. Men hva er dette verdt hvis vi ikke får er det samme produktet levert selv? spør Forum Gris’ leder Ove Aanestad. Han mener gris er nedprioritert i forhold til fjørfe og kylling hos kraftfôrleverandørene. Der sammenlignes kraftfôr fra innsett til innsett og det gis tilbakemelding straks noe ikke stemmer. Svineprodusenter derimot kan ofte ta store økonomiske tap på egen kappe.

 

OGSÅ I HEDMARK/OPPLAND

I Hedmark/Oppland har også Svinerådgivning Innlandet startet å ta fôranalyser.

– Vi har hatt en runde analyser med kraftfôr fra FK Øst Vest og Norgesfôr Strand. Resultatene var overraskende gode, sier leder og svineprodusent Erik Tofastrud. Av 10 prøver var det tre avvik i forhold til Mattilsynets grenseverdier, men to av feilene var små og gikk på for lav vannprosent.

– Vi skal ha en ny runde prøver nå i mars og håper resultatene er like bra. Generelt har vi en god dialog med begge fôrfirmaene. De synes å ha forståelse for at vi ønsker strengere grenseverdier på samme måte som Forum Gris, sier Tofastrud. Derimot er støv et minst like stort problem i Hedmark/Oppland som i Rogaland.

– Det gjelder særlig smågrisfôr, men det kan virke som om fôrbransjen kan ha løst problemet allerede, sier Tofastrud.

 

STRENGERE GRENSER

Mattilsynet kontrollerer kraftfôr gjennom stikkprøver. En artikkel i Svin i 2002 viste at så mye som en tredjedel av prøvene hadde avvik, og det selv om grensene for avvik er nokså romslige. Forrige runde stikkprøver hadde nesten like mye avvik. Fôrvareforskriften har som formålsparagraf at den skal sikre at fôrvarer ikke skal medføre risiko for helseskade hos dyr eller mennesker eller skade på miljøet.

– Det er greit nok, men vi kan ikke basere vår produksjon utelukkende på en slik formålsparagraf. Vi vil ha strengere grenser enn det Landbrukstilsynet har satt. I dag kan for eksempel innholdet av protein være innenfor tilsynets grenser, men fôret gir likevel problemer og økonomiske tap hos svineprodusent, mener Aanestad. Forum Gris foreslår derfor strengere grenseverdier i samråd med sin danske rådgiver.

– I Danmark er konkurransen om kraftfôrkunder mye hardere enn i Norge. Enhver svinebonde kan velge mellom 7- 8 ulike kraftfôrleverandører. Da må leverandørene levere det de deklarerer, sier Forum Gris rådgiver Erik Jensen. I Norge hvor det normalt er høyst to leverandører å velge i, tror han derimot fokus på strengere grenseverdier er eneste måte å få leverandører til å skjerpe seg.