Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Støv i fôr gir problemer

Kraftfôr inneholder dessverre ofte for mye støv. Og for mye støv i kraftfôr er et problem både når du har tørrfôr og våtfôr.


Støv i fôr gir problemer

Kraftfôr inneholder dessverre ofte for mye støv. Og for mye støv i kraftfôr er et problem både når du har tørrfôr og våtfôr.

 

Når fôret pelleteres og varmes opp blir støvproblemer ofte resultatet. 

– Det er to grunner til at for mye støv er negativt. Det ene er dårligere smaklighet på fôret. Ei purke har ikke sjanse til å spise 10 FEg når det er for mye støv i fôret, sier Freddie Helgesen.

– Det andre er at støv påvirker magesår. Et amerikansk forsøk der de malte opp pelletert fôr til mjøl og gav det til purker, viste at ca. 60 prosent av dem fikk magesår, opplyser Helgesen. I tillegg til selve pelleteringsprosessen tror han mye havre i fôret kan gi mye støv.

– Havre er utmerket til gris, men det virker som om det ikke er så enkelt å pelletere, sier Helgesen. Hvete av dårlig kvalitet tror han heller ikke er bra med tanke på smaklighet og kanskje også støv.

– I det hele tatt er råvarekvaliteten så viktig for fôropptaket at jeg ville betalt opp til 50 øre mer per kg hvis jeg var garantert god pellets og dermed god smaklighet, sier Helgesen. Samtidig tror han støv er komplisert og at både innblåsingshastighet til silo og transport fra tank til fôrrrom gir utslag i mer eller mindre støv.

– Det har skjedd flere ganger i vårt distrikt at kraftfôrleverandør har måttet hente kraftfôr på grunn av for mye støv, sier Ove Aanestad. Det er imidlertid vanskelig å sette gode målbare grenser for hva som er akseptabelt.

– Dette er noe vi jobber med, men mer enn fem prosent støv i kraftfôr er ikke bra og mulig å se med det blotte øye. Du kan ta en neve pellets, la det sile gjennom fingrene. Da skal det ikke ligge igjen mye støv på fingrene, forklarer Aanestad.

Kraftfôransvarlig Stein Lima i Felleskjøpet Rogaland/Agder sier støv i kraftfôr har kompliserte sammenhenger. Kravene til fôret endrer seg også over tid. I dag skal det være harde støvfrie pellets, mens gryn var mer vanlig før.

– Ulike råvarer har ulike pelleteringsegenskaper, og dette kan også variere fra år til år. Det vi vet er at fett og støv har en negativ sammenheng, mens hvete derimot er positivt med tanke på støv. Havre kan være både negativt og positivt, mener Lima og viser til et utmerket kraftfôr han nettopp har lagd med 40 prosent havre. Utstyr og hvordan pelletering gjøres betyr en del.

– Vi har begynt å tilsette fett etter pelleteringsprosessen. Dermed unngår vi noe av problemet og får vi en bedre pelletskvalitet, opplyser Lima. Han ønsker generelt mer forskning på støv og pelletskvalitet på norske råvarer. Han kunne også tenke seg mer hvete som råvare til kraftfôr.

– Det bør ikke være mer enn 2-3 prosent støv i kraftfôr, sier rådgiver Erik Jensen. Og når det er 5 prosent eller mer er dette relativt enkelt å se med det blotte øye. Det verste Jensen har sett i Norge er over 20 prosent støv i svinefôret.

– Støv henger imidlertid sammen med både kraftfôrproduksjon, transport, innblåsing og videre transport fram til troa i grisehuset.

– Før vi klager på støv, prøver vi å eliminere årsaker på den enkelte gård. For eksempel skal blåserør ikke være skrå og til tørrfôring bør vi velge brede transportrør, råder Jensen.