Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Forum Gris/Svinerådgivning Innlandet


Forum Gris/Svinerådgivning Innlandet

 

Forum Gris i Rogaland startet i 1989 for å gi uavhengig rådgivning. Men fart i arbeidet ble det ikke før i 1995 da også en dansk rådgiver ble engasjert. I tillegg har også veterinær Freddie Helgesen avtale med mange Forum Gris- besetninger. Han har spesialisert seg på svin.

Svinerådgivning Innlandet (Hedmark/ Oppland) ble dannet etter samme mønster som Forum Gris i fjor vinter. De har nå nesten 30 medlemmer.

– Vi får nye medlemmer blant annet fordi vi fokuserer på kraftfôrkvalitet, sier leder Erik Tofastrud (se også artikkel Svin 7/03).