Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Stikkord:

Kvalitetskrav krever fortsatt kornimport

Det må fortsatt importeres kornråvarer som holder kvaliteter som ikke kan produseres i Norge. Dette gjelder også i sesonger med norsk overproduksjon av korn.


Dette går fram av rapporten «Rom for bruk av norsk korn», som Norske Felleskjøp avsluttet før jul. Det pekes på at norsk kornproduksjon skjer i randsonen for hvor det er rasjonelt å dyrke korn. Derfor er det vanskelig å produsere samme kvaliteter som er tilgjengelige i mer tempererte strøk.

Men rapporten slår også fast at det er viktig å sikre at videreforedlingen av korn i Norge så langt som mulig skjer på norskproduserte varer. Derfor ser felleskjøpene behov for å definere minimumsbehovet for importerte matkorn- og karbohydratråvarer.

Grisen er storforbruker
Rapporten slår også fast at norsk svineproduksjon i alle former er storforbruker av norsk korn. Smågris- og purkefôr bør ha en viss mengde hvete, og denne kan utmerket godt være norsk. 

«I vekstfôr som står for omtrent to tredjedeler av volumet, vil norsk bygg og havre stå for opp mot 80 prosent av resepten. Det er ikke ventet at dette vil endre seg. I likhet med melkekyr stilles store krav til fôring i dieperioden. Dette kan bety noe mindre norsk korn enn i slaktegrisfôr, og særlig om det er lite tilgang av fôrhvete. Fiber er avgjørende for purker i drektighetsperioden, og dette behovet kan stort sett dekkes av kli og havreskall. Griser er sensitive med hensyn til hygienisk kvalitet, og i år med for høye verdier av mykotoksiner vil mengden norsk korn i svinefôret reduseres», heter det i rapporten.

Voksende kjøttbehov
Det bemerkes også i rapporten at det er sterkt fokus på å forbedre fôreffektiviteten hos griser som andre dyr. Dette vil medføre mindre et mindre rom for norsk korn over tid dersom produksjonsvolumet er konstant. «Det er imidlertid grunn til å anta at med en voksende befolkning vil behovet for kjøtt, melk og egg øke, og vi har derfor valgt å se bort fra effekten av økt fôrutnyttelse for svin og fjørfe», heter det i rapporten.