Stikkord

Fôring og stell

Flere har de seinere årene investert i resteløs våtfôring, og en del har gode erfaringer. En av dem er Harald Gropen, som holdt foredrag om sin investering på Gris i

Norgesfôr og Fiskå Mølle har sammen fått utført et smågrisforsøk på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Resultatene var så interessante at førsteamanuensis Nils Petter Kjos gjerne vil publisere dem internasjonalt.

Smågris har et veldig potensiale for tilvekst. Dette potensialet er det mulig å utnytte hvis man fokuserer på rutiner rundt avvenning og fôrer riktig i smågrisperioden.

Hvordan skal en klare å få i smågrisen nok fôr på et stadium hvor de i hovedsak forbinder mat med flytende føde?  

Det står 12 transponderautomater i navet til Rypdal purkering. Det tar ei ukes tid å lære opp ungpurkene, men naveieren angrer ikke på valget. – Vi sparer mye arbeid, sier