Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Smågrisfôret påvirker slaktet

Norgesfôr og Fiskå Mølle har sammen fått utført et smågrisforsøk på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Resultatene var så interessante at førsteamanuensis Nils Petter Kjos gjerne vil publisere dem internasjonalt.


Smågrisfôret påvirker slaktet

Norgesfôr og Fiskå Mølle har sammen fått utført et smågrisforsøk på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Resultatene var så interessante at førsteamanuensis Nils Petter Kjos gjerne vil publisere dem internasjonalt.

 

Forsøket viste nemlig at vi kan redusere innholdet av fiskefettsyrer i spekket på slaktegrisen ved å ha mindre fiskefett i smågrisfôret, eller sagt på en annen måte: Det fiskefettet grisen en gang har fått avleira i spekket blir den aldri kvitt igjen – iallfall ikke så lenge den er slaktegris.

 

TO GRUPPER

Forsøket startet etter avvenning og pågikk i fem uker, dvs. fra grisene var 12,5 til ca. 30 kilo. Det var 16 griser i hver gruppe. Den ene gruppa fikk ordinært smågrisfôr med ca. 1,0 % fiskefettsyrer, mens den andre gruppa bare fikk 1/3 så mye fiskefettsyrer.

Etter at smågrisperioden var over fikk begge gruppene slaktegrisfôr uten fiskeprodukter. Da grisene ble slaktet ble det tatt ut spekkprøver. Analysene viste 0,34 % fiskefettsyrer hos dem som hadde fått ordinært smågrisfôr, mens den andre gruppa lå på 0,24 %, dvs. 0,1 % -poeng eller 30 % lavere. Forskjellene var signifikante.

 

BETYDNING FOR LENGDEN PÅ SMÅGRISFÔR-PERIODEN

Fra enkelte svineprodusenter har det vært ønske om å bruke smågrisfôr fram til grisen er 30 kilo, både med tanke på maksimal tilvekst og av praktiske hensyn i forbindelse med puljedrift. En samlet bransje har imidlertid med bakgrunn i dagens smågrisfôr frarådd en slik praksis. For å være sikker på at slaktegrisen ikke skal få for høyt innhold av fiskefettsyrer i spekket anbefales det i dag å slutte med smågrisfôr seinest ved 25 kg.

Dette forsøket viste imidlertid at dersom smågrisfôret har et lavere innhold av fiskefettsyrer er det fullt mulig å bruke det lenger. I dette forsøket ble altså innholdet i spekket bare 0,24 % selv om det ble brukt smågrisfôr fram til 30 kilo. Høyeste verdi var 0,32 % på testfôret. Testfôret ga i tillegg høyere daglig tilvekst. De to første ukene var forskjellen signifikant. Totalt for femukers-perioden var tilveksten 40 g høyere pr. dag.

Fiskå Mølle har nå lansert et slikt smågrisfôr i Rogaland, og tilbakemeldingene fra kundene er svært positive. Norgesfôr avventer foreløpig etterspørselen etter et slikt fôr.