Publisert: 02.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Investerte en million Sparer nesten en kvart million

Flere har de seinere årene investert i resteløs våtfôring, og en del har gode erfaringer. En av dem er Harald Gropen, som holdt foredrag om sin investering på Gris i ’16.


Investerte en million Sparer nesten en kvart million

Flere har de seinere årene investert i resteløs våtfôring, og en del har gode erfaringer. En av dem er Harald Gropen, som holdt foredrag om sin investering på Gris i ’16.

Elisabeth og Harald Gropen har formeringsbesetning på Ringsaker, Hedmark. Gropen har utvidet konsesjon og ca. 290 purker. I 2009 la de om til SPF produksjon, og selger dermed SPF- livdyr. Gropen har gode resultater i grisehuset med over 30 avvente og høy avvenningsvekt på smågrisen. 

Økte dekningsbidraget med 800 kr

En utfordring hos Gropen har vært våtfôringsanlegget med opp til 400 lange fôrsløyfer. Høsten 2015 skiftet de ut til resteløst anlegg fra Big Dutchman. Samtidig ble alle fôrsløyfer bortsett fra den korteste byttet. 63 mm rør ble erstattet med 50 mm. Totalt kom investeringen på ca. en million kr. 

– Det har gitt mindre fôrforbruk i gjeldpurkeavdelingen. Jeg måtte sette ned fôringa til gjeldpurker med 0,3 fôrenheter per dag, og til ungpurkene med hele 0,6 fôrenheter. Totalt har vi  økt dekningsbidraget per purke med ca. 800 kr på grunn av spart fôr, når jeg sammenligner 2015 med 2016, sier Gropen. Det betyr i så fall at investeringen på en million er nedbetalt på fire-fem år. Nå har Gropen mange purker å fordele investeringen på. En tilsvarende investering for 120 purker ville trolig trengt ca. 10 år før den var tilbakebetalt.

Mindre restmengde, måler pH

Mens restmengen i fôrsløfene var opp til 1200 liter tidligere, er de nå null. Samtidig har Gropen også redusert restmengden i fortanken til et minimum. 

– Vi ser fordelen av hele tiden å ha ferskt fôr. Purkene spiser mindre, men er friskere. Grisingsprosenten er også økt fra 89 til 93 prosent, forteller Gropen, og tror kanskje resteløs fôring også har med dette å gjøre. Han ser dessuten at tilveksten på smågrisen har blitt bedre.  – På de siste registeringene ligger vi på 630 gram per dag, sier Gropen. Men svinebonden i  Ringsaker er nøye med detaljene. Han måler pH i tank og tro minst hver 14 dag. Våtfôret blir tilsatt syre slik at pH skal være nærmest mulig 4,1. Smågrisen går igjen i fødebingen fram til salg. Det er langtro der alle kan spise samtidig i bingen. 

– Jeg gir tørrfôr i 14 dager, for så gå over til våtfôring, forteller Gropen. Smågrisfôret blandes da sammen med myse. 

Foredrag i Danmark

Også danskene har fått med seg de gode resultatene i grisehuset hos Gropen. Nå i januar har de invitert han til nabolandet for å holde foredrag for 150 danske svineprodusenter. Danskene er spesielt opptatt av hvordan Gropen greier få over 30 avvente uten bruk av ammepurker. De forstår heller ikke hvordan han greier ei avvenningsvekt på over 11 kg på 32 dager. Normalt i Danmark er avvenning på 28 dager med vekt under 7 kilo. Men i tillegg til fôring har Gropen tenkt å si at forklaringen er det norske genmaterialet. Det er best i verden.