Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Alt starter med råmelk

Det kreves gode rutiner for å få mange avvente grisunger. Purka må ha rett hold. Smågrisen må få nok råmelk og varme. Og du må ha et spesielt fokus på de svake grisungene.


Alt starter med råmelk

Det kreves gode rutiner for å få mange avvente grisunger. Purka må ha rett hold. Smågrisen må få nok råmelk og varme. Og du må ha et spesielt fokus på de svake grisungene.

DET HELE STARTER MED Å HA EI PURKE I FORM. – Du må sikre magehelsen gjennom å gi roepellets, høy, halm og silo. Og holdvurdering må være en rutine minst en gang i uka, sa rådgiver Judit Kris-tensen i Nortura i sitt foredrag på Gris i ’16. Du taper mye hvis purka er mager, men også hvis den er for feit.

– Aller verst er det å ha feite purker. Ei normalpurke gir faktisk spedgrisen dobbelt så mye råmelk som ei feit purke, forteller Kristensen.

– Før innsett må du være ekstra nøye med reinholdet i fødeavdelingen. Det gjelder også fôrsløyfer og fôrautoma-ter. Fjøset skal være som nytt foran hvert innsett, sier Kristensen. På drik-keniplene foreslår hun å sette ei kles-klype på hver nippel noen minutter da stillestående vann kan inneholde mye bakterier.

– Ha også alle varmelamper klare, og legg halm i smågrishjørnene før innflyt-ting, råder Kristensen.

SIKRE DE SISTE NOK RÅMELK Ved grising anbefaler hun å øke temperaturen i rommet opp til ca 22 grader for så å settes ned til under 20 grader straks grisinga er over. – Ved grising bør det være overvåk-ning hele døgnet, råder Kristensen. Gi jern i rett tid. Mange gjør det for seint, men noen gjør det for tidlig. Vent i 12 timer etter grising, men alle smågri-sene må ha fått nok råmelk (200 – 250 gram trengs per smågris).

– De første grisungene får nesten alltid nok råmelk. Ha fokus på de siste og svake grisungene. Merk dem med en

strek. Hjelp dem til spenene, sier Kris-tensen. Og i enkelte tilfeller kan de flyttes til ei ny purke for å få råmelk.

– Smågrisene må få råmelk før du gir dem melk, youghurt eller jern, forklarer Kristensen. Pass også på purka. Etter grising må hun få både mosjon, fôr og ikke minst vann.

– Det er veldig viktig å unngå grisings-feber. Det er kritisk hvis temperaturen går over 39,2. For å få i gang ei purke med problemer kan det av og til hjelpe å la noen livskraftige smågris fra et annet kull melke henne opp, sier Kristensen.

KORT SPLITTAMMING De tre første dagene anbefaler Kristen-sen å la de 10 minste smågrisene få til-gang til juret først.

– Men du bør la de andre komme til straks etter at purka begynner å gi ned. Du må ikke la grisungene ligge for lenge i smågrishjørnet. Magen deres går helt tom etter to timer. Små-griser trenger melk ofte, forklarer Kris-tensen. Og kullutjevning må skje innen to døgn. Det kan med fordel også bru-kes ammepurker. Velg ei ammepurke som har hatt ett eller to kull. Dette må være ei rolig purke med godt lynne. Samle gjerne alle de små og svake grisungene til ei purke.

DØR AV KULDE Ofte kan smågriser dø av kulde. Sørg derfor for at det er varmt nok i små-grishjørnet. Sett på lampa i god tid før grising.

– Dette fordi purka skal bli vant til lampa og finne riktig fødselstilling i for-hold til den, sier Kristensen. De svake og minste grisungene trenger aller mest varme. En kan gjerne ha ei papp-kasse i smågrishjørnet spesielt til dem. Ved grising bør også alle grisungene tørkes, og det må også holdes tørt og reint i bingen. Det siste er viktig også for å unngå navlebrokk.

– Navlestrengen bør klippes 5 – 6 cm lang, anbefaler Kristensen.

VARME, VANN OG VENTILASJON Ved avvenning bør en la de fleste grisene gå sammen med sine søsken. Men i to, tre binger samles resten av smågrisene.

– Samle de minste og svakeste, og la dem få den beste bingen (ikke i hjør-ner eller mot yttervegg). Det må være godt og varmt i avdelingen, sier Kristensen. Avvente smågriser trenger både varme og vann.

– Én drikkenippel kan være for lite. Flere sidemonterte nipler er å fore-trekke, mener Kristensen. Eventuell halebiting kan skyldes både mangel på vann, feil med ventilasjon eller ujevne griser.

– Det er viktig å holde et optimalt miljø i smågrisavdelingen, sier Kristensen. Og 14 dager etter avvenning bør taperne flyttes i en egen binge.