Stikkord

Fôring og stell

Transpondersystem best for den nøyaktige røkteren

Publisert: 28.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Optimal innstilling av utmatingshastighet, porsjonsstørrelse og tid i fôrautomaten er helt avgjørende for god funksjon og demping av transponderfôringens svakheter; konflikter, aggresjon og skader når de drektige purkene går i automatkø.

Litt mindre ensom i purkeringen

Publisert: 25.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det er ikke mange svineprodusenter i Fåberg i Lillehammer kommune. Randi Skålsveen drev med gris også før hun lot seg overtale til å bli med i Rompa purkering. Men det har hun ikke angret på.

Slik får Sissel og Trond mange avvente

Publisert: 25.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Et velfungerende smågrishjørne. Filing av tenner så snart de er født. Legge grisunger inntil, og få dem til å suge råmjølk. Sette fram mjølketro ved behov. Sørg for å få så jevnstore grisunger som mulig.

– Jobben min er å være i fjøset

Publisert: 25.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Har’n ikke tid til å være i fjøset når purkene griser, så har’n ikke tid til å ha griser, sier Randi Skålsveen. Ei ukes tid i grisinga er Randi borte. Da har hun vakt i grisehuset.

Nybegynnere som får det til

Publisert: 25.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Begge ville skape seg en arbeidsplass hjemme på garden. Det var utgangspunktet når totningene Sissel og Trond Lerud bestemte seg for å satse på spesialisert smågrisproduksjon som satellittbesetningsdrivere.

Bløtlegging øker fosfortilgjengeligheten

Publisert: 25.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Bløtlegging av grisefôret har vist seg å øke fosfortilgjengeligheten, og dermed også redusere fosforinnholdet i gjødsla.