Stikkord

Fôring og stell

Fakta om Bækken gård

Publisert: 17.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Prisene kraftig opp – mest i Rogaland

Publisert: 17.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Prisene på svinefôr har økt betydelig siste år. Økningen har vært størst for slaktegrisfôr. Felleskjøpet Rogaland/Agder har økt prisen over 30 øre siste år. Østlandet har nå det rimeligste svinefôret.

Billig utvidelse kan gi bedre økonomi

Publisert: 17.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Jeg vil teste økonomien i det å slippe slaktegrisene ut. Blir økte fôr- og totalkostnader større eller mindre enn de komparative kapitalkostnadene til et fullisolert, konvensjonelt bygg?

Våtfôr – tekniske utfordringer

Publisert: 17.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Våtfôr til slaktegris kan fungere utmerket, men du må følge med og justere fôring daglig.

Når blir fôrutnyttelsen lav?

Publisert: 17.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Økonomi i slaktegrisproduksjon har klar sammenheng med fôrforbruk. Det er ingen enkle fasitsvar på hva som gir lavt fôrforbruk, men det er mange risikofaktorer som gir høyt fôrforbruk.

Beskytt spedgrisens bein med halm

Publisert: 15.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Halte spedgriser lider enten av sliteskader på sålene eller av klauvbyller, viser en studie hos 20 smågrisprodusenter i Sverige. Det beste tiltaket mot klauv- og beinskader hos spedgris er å bruke store mengder halm de første dagene etter fødselen.