Stikkord

Fôring og stell

Trenden i purkefôring er å fôre jevnere og å få grisen opp i rett hold så tidlig som mulig etter bedekning.

Prisene på svinefôr har økt betydelig siste år. Økningen har vært størst for slaktegrisfôr. Felleskjøpet Rogaland/Agder har økt prisen over 30 øre siste år. Østlandet har nå det rimeligste svinefôret.

– Jeg vil teste økonomien i det å slippe slaktegrisene ut. Blir økte fôr- og totalkostnader større eller mindre enn de komparative kapitalkostnadene til et fullisolert, konvensjonelt bygg?

Våtfôr til slaktegris kan fungere utmerket, men du må følge med og justere fôring daglig.

Økonomi i slaktegrisproduksjon har klar sammenheng med fôrforbruk. Det er ingen enkle fasitsvar på hva som gir lavt fôrforbruk, men det er mange risikofaktorer som gir høyt fôrforbruk.