Stikkord

Fôring og stell

Med økende kullstørrelser og ønske om høge avvenningsvekter kan det i mange tilfeller være positivt med tilleggsfôring til grisungene allerede noen få dager etter fødsel.

Nærmere 80 prosent av svenske slaktegriser og 60 prosent av purkene fôres i dag med våtfôr. Våtfôring eksploderte på 80-tallet, da kjøttprisene var elendige og behovet for billigere fôr var

Alle vet at mye regn før og under innhøsting kan gi dårlig kvalitet på kornet. I verste fall kan angrep av giftige muggsopper redusere både avling og kvalitet. Men kanskje

Omtrent hvert femte år er det problemer med høgt innhold av mykotoksiner i norsk korn grunnet åkermuggsoppen Fusarium. I havre er problemene størst, dernest kommer bygg og så hvete.

Danmark har hatt en beskjeden reduksjon i antall fôrenhenter per kg tilvekst siden 1993. En gjennomgang av 200 danske besetninger skal kartlegge hvilke faktorer som har størst betydning for å

Det er små marginer i slaktegrisproduksjonen. Redusert fôrforbuk, rimelig fôring og god helse er nøkkelstikkord om dekningsbidraget skal styrkes. Morten Børke legger nå om drifta i håp om lavere arbeids-