Dyrevelferd dokumenteres

Publisert: 20.01.2018 Oppdatert: 20.08.2018

Mattilsynet har publisert sin rapport om dyrevelferdstilsyn for 3. tertial i 2017. Brudd på regelverket i svinebesetninger er mer enn doblet i denne perioden. 

Kort om aktuelle odelsspørsmål

Publisert: 19.01.2018 Oppdatert: 19.10.2018

Odelsretten har lange tradisjoner i Norge og gir slekten rett til å innløse eiendom som overdras til fremmede eller til fjernere slektninger. De nærmere reglene framgår av odelslova fra 1974 med dertil hørende rettspraksis og reiser mange spørsmål:

Registrer 2017-tallene i februar

Publisert: 19.01.2018 Oppdatert: 19.10.2018

Er du ferdig med alle registreringer i Ingris for 2017? Siste frist for registreringer som skal med i årsstatistikken er 28. februar. Resultatene som beregnes er viktige for dere som driver med gris, og som dokumentasjon av norsk svineproduksjon.

Beste danske år på lenge

Publisert: 19.01.2018 Oppdatert: 19.10.2018

Det har vært mye å glede seg over for danske svineprodusenter økonomisk i 2017. Året har vært det beste på mange år.

«Grove brudd på konsesjonsreglene»

Publisert: 18.01.2018 Oppdatert: 18.10.2018

«Ulovlig driftsfellesskap, og systematisk og ulovlig overproduksjon av slaktegris». Det er dommen fra Fylkesmannen i Oppland etter å ha avdekket ulovligheter i kontroll av konsesjonsregelverket for husdyr. 

Fortsatt markedsutfordringer for gris

Publisert: 18.01.2018 Oppdatert: 01.02.2018

Totalmarked kjøtt og egg har nettopp revidert markedsprognosen for 2018. Denne viser 1700 tonn svinekjøtt for mye, 800 tonn mindre enn hva forrige prognose viste. Det forutsettes at produsentene reduserer slaktevektene noe.

Ny, uavhengig, dansk forskning viser at hybridpurka «TN70» til Topigs Norsvin avvenner like mange grisunger som hybridpurka til DanAvl under økologiske produksjonsforhold i Danmark. I tillegg bruker TN70 betydelig mindre ressurser i produksjonen.

Norsvinskolen: Inseminasjonskurs i 2018

Publisert: 17.01.2018 Oppdatert: 13.02.2018

Norsvinskolen arrangerer flere inseminasjonskurs rundt i landet i 2018. Trenger du eller ansatte i din besetning godkjenning som eierinseminør? Benytt muligheten og sikre deg plass på et av våre dagskurs!