Publisert: 26.12.2018 Oppdatert: 26.02.2019

Stikkord:

Årets svenske svineprodusent fra Värmland

Året svineprodusent i Sverige driver en gård med økogris fra Värmland. Edsberg gård fôrer fram 3600 økologiske slaktegriser årlig.  


Vi er på Edsberg gård et par mil vest for Karlstad, eller halvannen time med bil fra norskegrensen. Edsberg ligger på et nes ut mot innsjøen Vänern rett sør for E18. Her åpner Sverige seg opp, og det er store kornsletter. 

Økologisk siden 99
Edsberg gård er en gammel storgård tilhørende brødrene Per og Bengt Edsgård. De har 4200 dekar økologisk korn og gras, der det største skiftet er på 1100 dekar. Brødrene tok over gården i 1987. Den gang var kun korn og skog (5000 daa) på gården. Men brødrene startet med gris, og ominnredet et gammelt fjøs rimelig til 300 slaktegrisplasser. 

Økologisk produksjon startet de med i 1999. I 2001 bygde de sitt første økologiske slaktegrishus. Sju år senere kom det andre grisehuset. Begge husene har tilknytning til uteareal, og grisen kan gå fritt ut og inn. På sommeren har grisen tilgang til et beite­areal. Husene er bygd forskjellig. Det første huset har innkjøring til talleareal i gavlveggen og består av fire store binger.  Det andre har porter fra ene langveggen til 16 binger med talle (se bilde). Totalt fôres det fram cirka 3600 slaktegriser i året i de to husene. 

Fra 40 til 30 kroner kiloen
Prisen på økologisk gris i nabolandet har lenge ligget stabilt på ca. kr 40,- (SEK) per kilo. Det er godt over det dobbelte av hva du får for vanlig slaktegris. Økonomisk har derfor slaktegrisproduksjonen på Edsberg gått meget godt. 

– Vi har ikke opplevd noen grisekriser siden vi startet. Matvarekjedene har hele tiden mast etter mer økologisk, forteller Bengt. Først i år etter en del nysatsinger er det for mye økologisk, og prisene har falt. I øyeblikket er prisen noe over 30 SEK per kilo. Til sammenligning prises konvensjonell slaktegris til 16 – 17 SEK per kilo. Også der har prisen falt noe. 

– Denne vinteren blir det ingen gullgruve å være svineprodusent. Alle må kjøpe inn fôr til en svært høy pris, samtidig som kjøttprisen er lav. Men å satse på økologisk gris er likevel noe av det smarteste vi har gjort, sier Bengt. De svenske svinegårdene som produserer økologisk har for øvrig en felles organisasjon som selger kjøttet til matvarekjedene. 

Eget fôr og beite
Nedenfor grisehusene er det anlagt 30 dekar beiteareal. Arealet er delt i to, der grisen har sommerbeite hvert annet år, mens det er gjenlegg det andre året. På gårdens dyrka areal er det ellers økologisk kornproduksjon med bygg, havre, hvete, rug (for salg) erter, åkerbønner og engareal. Avlingene ligger normalt på rundt 350 kg/daa (rug gir mer), men var i år kun 200 kilo. Engareal selges dels som grovfôr, noe brukes selv, og noe blir grønngjødsling. 

– I år har det vært enkelt å selge grovfôr, men slik er det ikke hvert år, sier Bengt. Nesten alt kornet unntatt rug blir malt til eget grisefôr. I sum blir ca. 80 prosent av grisefôret dyrket på gården. Men i år har de for lite eget korn.

Bærekraftig gård med fokus på økonomi
Edberg gård er kjent for sin satsing på bærekraft. I tillegg til at gården produserer nesten alt fôret selv, har de også egen energi gjennom solceller og jordvarme. Sola gir størstedelen av energien som kreves sommerstid til gårdens ventilasjon og fôrproduksjon. Kornet lagres dessuten gasstett, og de trenger ikke bruke olje til tørking av korn. I begrunnelsen for valg av nettopp Edsberg gård til årets svenske svineprodusent står følgende:

«Årets grisföretagare er to brødre som på en sikker måte har satset på økologisk gris, og hele tiden med økonomi i fokus.»