Publisert: 25.12.2018 Oppdatert: 25.02.2019

Stikkord:

Kjøttforbruket ned to prosent

Forbruket av svinekjøtt går ned cirka to prosent. Samme tendens ser vi i Sverige. Tilliten til norsk kjøtt har også blitt lavere. 


Bilde: Tor Arne Ruud i Animalia tror lavere kjøttforbruk kan ha sammenheng med mindre tillit til norsk kjøtt.

Forbruket av rødt kjøtt har gått ned to prosent siste året, mens fjørfekjøtt øker med 1,3 prosent. Vi spiser likevel mindre fjørfekjøtt enn for fem år siden. 

Av rødt kjøtt går forbruket av storfekjøtt mest ned. Svinekjøttet går ned 2,2 prosent, mens forbruket av lam og sau har økt seks prosent. 

Ulike målinger
Nå kan kjøttforbruk måles på ulike måter. Animalia måler både i engrossalg og reelt forbruk. Det er reelt forbruk vi normalt refererer til. Målt i engrossalg, var forbruket av svin, storfe og kylling i 2017 henholdsvis 26, 19 og 20 kg per innbygger. Reelt forbruk er korrigert for bein og svinn, og særlig kylling får da et klart lavere forbruk. Forbruket av gris, storfe og fjørfe i 2017 er da henholdsvis 21, 14, og 10 kg per innbygger (kilde: Kjøttets tilstand 2018).

Svekket tillit
– Nedgangen i forbruket av rødt kjøtt kan ha sammenheng med en mindre, men signifikant nedgang i tilliten til norsk kjøtt. Men det kan også være et trendskifte med mindre kjøttforbruk generelt, sa Tor Arne Ruud adm. direktør i Animalia under lansering av rapporten Kjøttets Tilstand 2018 nylig.

Andelen av befolkningen som har stor eller ganske stor grad av tillitt til norske kjøttprodukter har falt fra nesten 80 til 65 prosent. Stadig flere tror også at utenlandsk kjøtt er like trygt å spise som norsk.

Det er på storfekjøtt at nedgang har vært størst (3,9 %). Høy pris i forhold til svin/fjørfe og også lam kan være en årsak til dette. 

Også ned i Sverige
Også i Sverige er det nedgang i kjøttforbruket. Forbruket av svinekjøtt har der gått ned med to prosent to år på rad. Men forbruket av svenskprodusert svinekjøtt har økt. Det er importkjøtt som går klart ned i nabolandet. Fortsatt er produksjon i Sverige et godt stykke under landets forbruk.

– For de andre nabolandene har vi ikke oppdaterte tall, men det er trolig samme trend, sier Ruud. Norge spiser fortsatt minst kjøtt per innbygger i Norden. Det har sammenheng med at vi spiser mye fisk. Noe overraskende er det ikke danskene, men svensker og finner som har som har høyest forbruk av svinekjøtt. Danskene spiser derimot mest storfe og også kylling (sammen med Island). Fordeling av forbruket på henholdsvis gris, kylling og storfe målt i engrossalg er overraskende ganske likt hos vår nabo sør. Men i Norge, Sverige og Finland spiser vi mest svinekjøtt.