Nyheter

Det nytter å klage. Tor Henrik Jule ­aksepterte ikke politiets henleggelse av saken på grunn av bevisets stilling. ­«Intet straffbart forhold ­bevist», sier nå statsadvokaten i Trøndelag i sin begrunnelse.

Som oftest er det nok beitemark til alle beiteberettigede. Likevel skal man være bevisst at beitet ikke er en utømmelig ressurs. Når for mange berettigede bruker større deler av beitet

Svin har sammenliknet dyrevelferdskrav for griseproduksjon i EU og Norge. Detaljene kan du lese om i dette bladet. I EU er Sverige klart best på dyrevelferd. 

Både purke og grisunger er viktig for å oppnå høy melkeproduksjon. Dette holdt Uffe Krogh, assisterende professor ved Århus Universitet og Tine Friis Pedersen, konsulent i SEGES Stalde & Produktionssystemer

Den 29. november i fjor ble professor, dr. agric Odd Vangen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet slått til Ridder av 1. klasse av den kongelige norske St. Olavs Orden.

– Lover og regler er en ting. Men det er røkteren som har nøkkelen til god dyrevelferd og produksjon. Det er den som steller dyra som avgjør hvordan dyra har