Nyheter

Professor og direktør Margareth Øverland og forskerkollegaene hennes ved forskningssenteret Food of Norway ved NMBU i Ås jobber med å omdanne naturressursene våre både fra hav og innland til kortreist

Overingeniør Hanne Hamland i Norsvin leser av arvematerialet til grisene. Det er på her på lab´en grunnlaget legges for å komme igjennom nåløyet til rånetest på Delta.

Hva betyr egentlig det? Det kan være komplisert materie, men kortversjonen er: Genetisk framgang har svært mye å bety for bondens økonomi.

Etter å ha tjent trofast i 21 år som ansvarlig redaktør i Svin har Tore Mælumsæter utviklet stor respekt for jobben norske svinebønder gjør. Nå takker han av og blir

Å skrive den første lederartikkelen når du nettopp har overtatt som ansvarlig redaktør i et redaksjonelt medium kan faktisk være et avgjørende øyeblikk. Og det er tanker om akkurat det

Økt etterspørsel særlig etter småbruk i sentrale strøk har medført at en del landbrukseiendommer selges for langt over takst. Det er imidlertid viktig å være klar over at omsetning av