Nyheter

Støtten til landbruket utgjør grovt regnet en tredjedel av EUs samlete milliardbudsjett. Og i disse dager blir fordelingen av støtten forandret.

På AgTech konferansen 2020 innledet direktørene i Forskningsrådet og Innovasjon Norge med å si at forskning og utvikling basert på bioteknologi og nanoteknologi vil komme til å prege framtida i arbeidet

Me har i lang tid opplevd at fleire vil setje dagsorden på dyras ve og vel i dagens samfunn.

Før jul får vi mer informasjon om hva Mattilsynet vil legge vekt på i den nye tilsynskampanjen som skal kjøres i svine­næringa i 2021. En del bønder på sør-vestlandet har

Private veier er utbredt i Norge, både til bolig, fritids- og næringsformål.

Vi lager mer mat hjemme og grensehandelen er minimal. Det er nå økt etterspørsel etter både svinekjøtt, egg og meieriprodukter.