Stikkord

Kjøttmarked

Nortura venter at veksten i svinekjøttsalget flater ut i 2008, og den siste prognosen antyder 4000 tonn økning i tilførslene av svinekjøtt. Det gir forhåpentligvis mindre underdekning.

Fra i fjor til i år har fjørfeproduksjonen gjort et markert hopp opp sammenliknet med svineproduksjonen. Det bekrefter blant annet kraftfôrstatistikken klart.

Når 2007 er omme er det trolig solgt 122 000 tonn svinekjøtt i Norge, en gedigen salgsrekord. Året sett under ett ender trolig veksten i svinekjøttsalget med pluss seks prosent.

Gamle reguleringsverktøy erstattes av nye, og markedsreguleringen av kjøtt moderniseres. Synspunktene på markedsreguleringsordningen har variert, men de fleste synes nå å samle seg om at behovet for markedsregulering er på

Nå skal norske forbrukere lettere finne fram til norskprodusert mat med særpreg. KSL Matmerk og Coop Norge AS signerte nylig en avtale som vil øke tilbudet av lokale og nasjonale