Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kjøttkvoter utsolgt for tre år


Kjøttkvoter utsolgt for tre år

 

Det var stor interesse for auksjon av kvoter for import av utenlands bearbeidete landbruksvarer i slutten av september. Mesteparten av kvotene ble revet bort, og mange av de 32 deltakerne i auksjonen er ikke tidligere registrert som aktører innenfor ordningen. Kvotene for kjøtt og kjøttvarer er nå utsolgt for tre år, rapporterer Statens landbruksforvaltning. Det var hele 18 budgivere som deltok i auksjonen av kvotene på de 16 560 tonnene med kjøttvarer. Sju av dem fikk ikke kvote på grunn av for lave bud.

Det var 1. juli 2007 at ny forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet trådte i kraft. Varer som føres ut av Norge skal ikke tollbelegges ved innførsel igjen når det gjelder industrielt bearbeidete jordbruksvarer og andre landbruksvarer. Innførsel av kjøtt, kjøttvarer og meierivarer reguleres gjennom kvoter, auksjonert bort av Statens landbruksforvaltning.