Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lokal mat med lokal historie

Nå skal norske forbrukere lettere finne fram til norskprodusert mat med særpreg. KSL Matmerk og Coop Norge AS signerte nylig en avtale som vil øke tilbudet av lokale og nasjonale matspesialiteter i Coops butikker.


Lokal mat med lokal historie

Nå skal norske forbrukere lettere finne fram til norskprodusert mat med særpreg. KSL Matmerk og Coop Norge AS signerte nylig en avtale som vil øke tilbudet av lokale og nasjonale matspesialiteter i Coops butikker.

 

– Det er viktig å få ut matspesialitetene til der folk bor. Vi er kjempefornøyd med å ha fått i stand en avtale med en av de store matvarekjedene, sier adm. dir. Gabriella Dånmark i KSL Matmerk. Hun signerte avtalen med sin nye samarbeidspartner, adm. dir. Svein Fanebust i Coop Norge AS.

– Avtalen vil gi en større dimensjon til de norske matspesialitetene. Vi skal bidra til å bygge opp under de gode historiene som er knyttet til disse unike produktene, sier Svein Fanebust.

Undersøkelser viser at stadig flere forbrukere er interessert i lokale norske matspesialiteter, og de er villig til å betale mer for slike produkter. Det er viktig for KSL Matmerk og Coop at dette potensialet i størst mulig grad blir fylt opp med norske produkter. Dette kan også sette fart i lokal næringsutvikling.

– Vi setter stor pris på avtalen, som kan sikre et større matmangfold i Norge. Vi vet at etterspørselen fra forbrukerne er der, og da må også produsentene være til stede, sier statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet.

Avtalen legger opp til at produsenter av lokalprodusert mat, samt regionale og nasjonale matspesialiteter, i større grad enn i dag skal kunne selge sine produkter i Coops butikker. Avtalen om salg kan gjelde én eller et fåtall butikker lokalt eller regionalt, eller butikker i hele Norge. Hva som velges av distribusjon er avhengig av produktets karakter og særegenhet og produsentenes mulighet til å levere.

KSL Matmerk foretar en første vurdering av produsentene og presenterer dem for Coop gjennom todagers møter tre ganger i året. Så blir produsentene eventuelt invitert av Coop til reelle forhandlingsmøter. Men det er opp til forbrukerne og fremtidig salg om produktene kan forsvare sin plass i butikkhyllene.

– Markedet avgjør skjebnen til produktene, men med denne avtalen tar vi et grep som gir dem større sjanse til å lykkes, mener Fanebust i Coop Norge.

En av produsentene som har fått bevis for at Spesialitet-merking og bedre markedsadgang hjelper, er Tind Spekevarer på Stranda. En omsetning på 28 millioner kroner i 2006 vil ventelig vokse til over 40 millioner kroner i 2007. Til nå har bedriften fått adgang til blant annet 37 Coop Mega-butikker.

– Spesialitet-merket har hjulpet oss mye siden vi fikk det i november 2006. Det er en bekreftelse på at vi duger i det gode selskap. Nå må vi bare jobbe enda hardere for å få tilgang til en større del av markedet, sier Svein Andreassen i Tind Spekevarer.

 

KSL Matmerk

Stiftelsen KSL Matmerk skal styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon gjennom å arbeide med kvalitetsstyring, kompetanse og synliggjøring av konkurransefortrinn og opprinnelse overfor forbruker og marked.

KSL Matmerk har som ett av sine satsingsområder å øke tilgangen av matspesialiteter på det norske markedet. Produkter med spesielle egenskaper kan tildeles Spesialitetmerket eller komme inn i ordningen med Beskyttede betegnelser. Det er i dag 124 produkter godkjent som Spesialitet og 14 produkter i ordningen med Beskyttede betegnelser.