Publisert: 25.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fjørfe rykker fra svin

Fra i fjor til i år har fjørfeproduksjonen gjort et markert hopp opp sammenliknet med svineproduksjonen. Det bekrefter blant annet kraftfôrstatistikken klart.


Fjørfe rykker fra svin

Fra i fjor til i år har fjørfeproduksjonen gjort et markert hopp opp sammenliknet med svineproduksjonen. Det bekrefter blant annet kraftfôrstatistikken klart.

 

Det er interessant å studere Statens landbruksforvaltnings statistikk over kraftfôrsalget til husdyrbrukere og detaljister. En oversikt over salget etter to kvartaler i år viser at det ble solgt 221 000 tonn kraftfôr til griser i Norge. Fjørfeprodusentene kjøpte til sammenlikning 164 000 tonn kraftfôr i samme periode (egg og kjøtt).

Men utviklingen i kraftfôrsalget etter to kvartaler i år sammenliknet med de to første kvartalene i fjor forteller mye mer om hva som skjer i markedet, og først og fremst i konkurranseforholdet mellom svin og fjørfe. Etter to kvartaler i fjor (2006) var det solgt 224 000 tonn kraftfôr til griser, men bare 154 000 tonn til fjørfe. I løpet av det siste året har med andre ord kraftfôrsalget til fjørfe økt med 13 000 tonn i fjørfeets favør. Går vi lenger bakover i tid bekreftes utviklingen.

 

Salg av kraftfôr 1. og 2. kvartal til husdyrbrukere og detaljister

(Kvantum i tonn)

Svin

Fjørfe

2007

220 778

163 843

2006

223 866

153 868

2005

210 746

144 977

2004

220 531

143 057

2003

207 415

137 770

(Kilde: Statens landbruksforvaltning)