Publisert: 25.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gedigen salgsrekord for svinekjøtt

Når 2007 er omme er det trolig solgt 122 000 tonn svinekjøtt i Norge, en gedigen salgsrekord. Året sett under ett ender trolig veksten i svinekjøttsalget med pluss seks prosent.


Gedigen salgsrekord for svinekjøtt

Når 2007 er omme er det trolig solgt 122 000 tonn svinekjøtt i Norge, en gedigen salgsrekord. Året sett under ett ender trolig veksten i svinekjøttsalget med pluss seks prosent.

 

Regnet i tonnasje betyr denne veksten at det blir solgt om lag 7000 tonn mer svinekjøtt mer i år enn i fjor. Dette blir samme veksten som kylling opplever målt i vekt. Men målt i prosent har naturligvis kyllingsalget atskillig større vekst.

Ved årets slutt kan vi derfor slå fast at svinekjøttsalget på 122 000 tonn er dobbelt så stort som salget av fjørfekjøtt. Også salget av storfekjøtt og sau- og lammekjøtt opplever en prosentvis vekst på linje med det svinekjøttet gjør. Norske forbrukere har med andre ord gjort et skikkelig byks opp når det gjelder samlet kjøttforbruk.

Hittil i år har engrossalget av svinekjøttet økt med hele åtte prosent, og tilførslene har gått ned med to prosent sammenliknet med samme tid i fjor. Men når året er omme, regner markedsregulator Nortura med pluss seks prosent i salget og kanskje pluss én prosent for tilførsler.

– Markedet er nå preget av store overbestillinger, men det er lite misnøye å spore i handelen. Det har antakelig blitt vanlig å bestille litt mer enn behovet, rett og slett fordi aktørene over en periode har opplevd å ikke få så mye som bestilt. Importen styrer jo aktørene på egen hånd, sier direktør Trygve Brandrud i Nortura.

Hittil i år (per uke 35) er det importert cirka 4200 tonn svinekjøtt inkludert spekk. Så markedet er i vekst på alle fronter, og bøndene opplever at det de produserer er etterspurt vare.