Stikkord

Produksjon

Griser vil normalt vere interesserte i alt nytt, og oppsøkjer folk straks dei kjem inn i bingen. 

Grisen kjem til verda med eitt mål i sikte: å undersøkje verda, ete litt av den og sove. 

Kvardagen skal vere god, for grisen og for deg som svineprodusent. Både grisen, eigaren og svineproduksjonens omdøme lir, når halebiting oppstår. Det gjeld å tilby grisen eit liv utan frustrasjon,

Fatland gjør det best blant slakteriene også i 2017. Men generelt har nå alle slakteriene svake resultater og for lav driftsmargin til å ha fornyingskraft. Furuseth gjør det aller svakest. 

Mari og Nils-Erik Frøhaug på Ringerike ble først i Norge til å nå 34 avvente i Ingris. De vant også i fjor, men har løftet produksjon enda et hakk. Åtte

Landets beste smågrisprodusent i 2017 hadde hele 653 gram i daglig tilvekst i smågrisperioden. Dødelig i smågrisperioden var på bare 0,2 prosent.