Stikkord

Produksjon

Satser på miljøfôr og eget korn

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Jeg har en fôrkostnad på 2,50 per fôrenhet med miljøfôr og innkjøpt kraftfôr slik jeg fôrer nå. Men jeg regner med på å spare litt fôrkostnader når jeg tar i bruk eget fôrkorn.

Damer som er hekta på vekta

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

I kommunene Åsnes, Grue, Kongsvinger og Odalen finner du 11 damer som er «hekta på vekta».

Et tungt prosjekt

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Forsknings- og utviklingsprosjektet «Betong i landbruket» ble initiert i 1998, med mål å komme fram til gode løsninger og anbefalinger både for reparasjon og nybygg av betongkonstruksjoner i landbruket. Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom de betongfaglige miljøene ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) og SINTEF / NTNU.

Dansk miljø tåler 4 millioner flere griser

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Norsvin 1958 – 2008

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Vi vil i jubileumsåret gi dere noen små glimt av hva som rørte seg i ulike perioder ute i grise-Norge. Vi håper leserne vil sette pris på de små historiske øyeblikkene, og kanskje har dere en ønskereprise som dere gjerne skulle ha sett igjen i Svin. Kontakt i så fall redaksjonen, så skal vi se