Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

Stikkord:

Fortsatt nedtur for Nortura

Nedturen fortsetter for Nortura, som kan vise til et overskudd før skatt på 26 millioner kroner i fjor.


Driftsresultatet i 2018 endte på 88 millioner kroner. Det er 65 millioner kroner lavere enn i 2017, skriver Nortura i en børsmelding.

Engangskostnad knyttet til fremtidige forpliktelser for omstilling og gavepensjon på 96 millioner kroner bidro til resultatsvekkelsen, skriver Nortura.

Prior kylling og pålegg har vekst mot fjoråret, mens markedsandelen for Gilde-produkter faller som følge av lavere salg av kjøttdeig, stykket kjøtt, pålegg og kakeprodukter.

Salg av aksjer
Det er likevel bedre enn hva foreløpige resultater kunne indikere i høst. Da resul­tatet for andre tertial ble lagt fram i oktober i fjor, var underskuddet ni millioner kroner, noe som ga et samlet underskudd på 135 millioner kroner så langt i 2018.

Netto finanskostnader utgjør 63 millioner kroner i 2018, 21 millioner kroner lavere enn fjoråret. Endringen skyldes i hovedsak gevinst ved salg av aksjer i Landbruksforsikring AS, samt positive valutaeffekter og engangseffekt knyttet til prinsippendring obligasjonsføring.

Totalt for 2017 endte driftsresultatet for Nortura på 153 millioner kroner, og resultat før skatt på 70 millioner.

Økende motvind
Selv om det i løpet av året er oppnådd betydelige resultater fra tiltakene som er satt inn, opplever likevel selskapet noe økt motvind i markedene. Det er derfor identifisert behov for ytterligere kraft i prosessene med å redusere kostnader og skape ny inntektsvekst, heter det i meldingen.

Nortura har satt i gang et større arbeid med nye tiltak som skal bidra til at selskapet når sine mål om et resultat som i 2016. Men Nortura vurderer det som svært krevende å nå dette målet innen utgangen av 2020. Selskapet kan ha behov for ytter­ligere ett år før resultatmålet nås, heter det i meldingen.