Stikkord

Produksjon

En fôrenhet er ikke en fôrenhet!

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Mange er litt usikre på hva en fôrenhet er, og det kan det være gode grunner til ! Ikke minst gjelder det å holde tunga rett i munnen når en skal regne om fôrforbruk og energiforbruk mellom forskjellige land.

Næringsstoffenes innflytelse på fôrkvaliteten

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det nye fôrvurderingssystemet tar utgangspunkt i de enkelte næringsstoffers grunnleggende omsetning og utnyttelse i grisen.

Nakne bygg- og havresorter til slaktegris gir muligheter

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Import av proteinråvarer kan reduseres ved økt bruk av nakne sorter av bygg og havre i norske slaktegrisfôrblandinger. Dette går ikke ut over produksjonsresultater eller slaktekvalitet.

Lavere fôrkostnader i smågrisavdelingen

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Prisen på smågrisfôr kan variere mye. Derfor er det viktig å klarlegge om de dyre blandingene virkelig betaler seg gjennom bedre resultater. Hvis det ikke gir effekt på bunnlinja, er det bortkasta penger, og lette kroner å spare inn!

Gir fôrkreditt og gratis silo

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Grisen bruker hovedsakelig norsk korn

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Ingen husdyr er i nærheten av å bruke like mye norsk korn som grisen. 70-80 prosent av svinefôret som brukes er norskprodusert. Men den totale andelen av norske råvarer i kraftfôret har gått kraftig ned.