Stikkord

Meninger

Det er viktig å ha fokus på kostnader, både i grisehuset, kraftfôrindustrien, slakteriene, og innenfor Norsvins virksomhet.

Norsk svineproduksjon vil høyst sannsynlig nå en milepæl i løpet av 2005. Da vil alle svinebesetninger i Norge være fri for smittsom grisehoste, Mycoplasma hyopneumoniae.

Døden kan komme som et naturlig punktum for et langt liv, eller den kan komme etter lang sjukdom tidlig og sent i livet. I begge fall er vi som regel