Publisert: 21.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svinenæringa i en spennende fase


Svinenæringa i en spennende fase

 

Lagrene av svinekjøtt øker. Mens tilførslene har økt med fire prosent hittil i år, har ikke engrossalget økt i det hele tatt.

Foreløpig er det ingen grunn til å overdramatisere dette. Men disse tallene forteller ikke alt. Underliggende tendenser vil antakelig øke behovet for sterkt salgstrykk neste vinter.

Svinenæringa er nå inne i en svært spennende fase. Det skjer en modernisering og fornying som andre deler av landbruket kan misunne oss. Grunnstemningen er veldig positiv, og det gir gode signaler med tanke på framtida. Det skjer utrolig mye positivt over hele landet.

Utfordringen blir å holde flere tanker i hodet samtidig; på den ene siden jobbe aktivt og målbevisst for fornyelse og styrking av primærproduksjonsmiljøet.

På den andre siden kan vi ikke lukke øynene for at veksten i antall inseminasjoner fra i fjor fortsetter inn i 2004. Vi vet at den sterke byggeaktiviteten i fjor og i år vil resultere i økt etterspørsel etter semin utover året. En god del av de som har bygd er nye produsenter.

Her må vi velge en positiv innfallsvinkel. Økte tilførsler gir svinekjøttet nye muligheter. Økte tilførsler er faktisk en forutsetning for å få opp temperaturen og trykket på salgssiden. Uten varer er det ikke mulig å høyne salgstrykket og temperaturen i markedsføringa.

Det er ikke lenge til neste vinter. Planleggingen av nødvendige tiltak må derfor starte med en gang. Svinekjøttet har nå en enestående sjanse til å gjøre et skikkelig rykk på salgssida.