Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tid for å styrke økonomien i svineproduksjonen


Tid for å styrke økonomien i svineproduksjonen

 

Nå nærmer det seg raskt årets jordbruksforhandlinger. Og det store spørsmålet blir for oss svineprodusenter hvordan rammene vil bli for oss det neste året. Er det mulig å styrke økonomien til svineprodusentene ved målprisøkning, eller vil det bli nedgang i målpris? Diskusjonen er i gang for fullt og flere vil nok hevde at dette ikke er tiden for å øke målprisen. Det er ikke vanskelig å tenke seg hvilke argumenter svineprodusentene vil bli møtt med når Norsvin kommer med krav om å styrke økonomien til oss svineprodusenter. Vi har fått økte konsesjonsgrenser som igjen, i teorien, skal gi oss kostnadsbesparelser! Lavt rentenivå kommer også til å bli brukt mot oss, og for den som har mye gjeld er det klart at rentenivået er gunstig. Men rentene blir som bagateller i forhold til en nedgang i pris til bonden på for eksempel ei krone per kilo. En svineprodusent med gjeld på tre millioner kroner vil spare kr 30 000 i året ved hver prosent renta går ned.

Hvis denne bonden har 2 100 slaktegriser, produserer han ca.160 000 kilo kjøtt i året. For hver krone per kg prisen går ned har denne bonden 160 000 i inntektstap! Det vil jeg si er utrolig mye mer dramatisk enn de kronene bonden ”tjener” for hver prosent renten blir satt ned. Når en også tar med i betraktningene hvilke kostnader svinebonden har hatt ved omlegging til løsdrift, kostnader ved forrige overproduksjon, løpende utgifter til veterinær kastrering osv. tør jeg påstå at prisen ikke har vært bedre enn den har måtte være. Det er derfor ikke riktigere å kreve at målprisen på svinekjøtt må ned enn opp. Heller ikke er det noe argument at vi går mot en ny overproduksjon. Prognosene for 2004 viser et behagelig overskudd på 1500 tonn. Dette er behagelig med tanke på de mulighetene man har til å kjøre offensiv markedsføring av svinekjøtt for å stimulere til økt salg, noe en har måttet være forsiktig med et par år. Det blir dessuten helt feil å bruke målprisen som et virkemiddel til å regulere produksjonen med. Til det er det omsetningsrådsmidler som skal brukes. Og selv om vi sannsynligvis vil få et negativt tilbud fra staten, er det jo dumt å gi fra seg muligheten til å forhandle før forhandlingene har begynt.

Derfor går Norsvin for å styrke økonomien i svineproduksjonen, også ved hjelp av målprisøkning.