Stikkord

Produksjon

Norge langt foran EU på dyrevelferd

Publisert: 04.04.2022 Oppdatert: 04.04.2022

Svin har sammenlignet regler for svineproduksjon i Norge med EU, samt ordninger med ekstra dyrevelferd i noen EU-land. Dyrevelferd får stadig større fokus i Europa. 

Får trusler om forkastelig produksjon

Publisert: 04.04.2022 Oppdatert: 04.04.2022

Petter Simonsen fra Høland sju mil øst for Oslo er blant Norges mest profilerte bønder. Han produserer økologisk svinekjøtt med dyrevelferdsmerke, men får likevel trusler om at produksjonen hans er forkastelig.

Det misunnelsesverdige livet i bingen

Publisert: 04.04.2022 Oppdatert: 04.04.2022

– Landbruksnæringen bør imøtegå ­angrepene fra dyrevernorganisasjoner og media. De bør lage en strategi for hvordan gi et riktig bilde av norsk ­husdyrproduksjon, mener professor Birger Svihus ved NMBU. 

Vil skjerpe dyrevelferden

Publisert: 08.03.2022 Oppdatert: 08.03.2022

EU-parlamentet ber EU-kommisjonen utarbeide forslag ­til strengere regelverk for transport av dyr i tråd med svært omfattende og detaljerte anbefalinger.

Fikk medhold av statsadvokaten

Publisert: 08.03.2022 Oppdatert: 08.03.2022

Det nytter å klage. Tor Henrik Jule ­aksepterte ikke politiets henleggelse av saken på grunn av bevisets stilling. ­«Intet straffbart forhold ­bevist», sier nå statsadvokaten i Trøndelag i sin begrunnelse.

Beiteberettigedes rett til dyreslipp på private fellesbeiter

Publisert: 08.03.2022 Oppdatert: 08.03.2022

Som oftest er det nok beitemark til alle beiteberettigede. Likevel skal man være bevisst at beitet ikke er en utømmelig ressurs. Når for mange berettigede bruker større deler av beitet enn de har rett til, oppstår det til slutt en overbeitesituasjon.