Stikkord

Fôring og stell

Grenseverdiene er faglig begrunnet

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

I forrige utgave av Svin fremkommer det påstander om at Norge har høyere grenseverdier for mykotoksiner enn i EU. Mattilsynet mener dette kan være misvisende, og egnet til å skape unødvendig usikkerhet i svinenæringen.

– Norge har slappere mykotoksinkrav enn EU

Publisert: 13.04.2018 Oppdatert: 13.08.2018

– Hvordan er det mulig at Veterinærinstituttet og Mattilsynet lager 150 prosent mer liberale krav til mykotoksininnhold i fôret enn EU? Og det så sent som i juni 2015?

Stjerneklart slaktegrisfôr

Publisert: 16.02.2018 Oppdatert: 16.08.2018

La oss hjelpe deg å toppe slaktegrisresultatene i grisefjøset i 2018. Gjør klar for Stjerne-grisen. 

Vi mangler norske proteiner

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 07.08.2018

– Grisen eter alt. Den er hundre prosent klar for bare norske fôrråvarer. Utfordringer er at vi mangler norske proteinråvarer. Kjøttbenmel fra fjørfe vil uansett ikke være nok.

Alt starter med råmelk

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det kreves gode rutiner for å få mange avvente grisunger. Purka må ha rett hold. Smågrisen må få nok råmelk og varme. Og du må ha et spesielt fokus på de svake grisungene.

God kontroll avgjørende for lite DON i fôret

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Klimatiske forhold med stor nedbørsmengde rundt blomstring, og dårlig jordarbeiding i forkant av såing er forhold som er med på å fremme framvekst av toksinproduserende sopper.