Fôring og stell

Alt starter med råmelk

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det kreves gode rutiner for å få mange avvente grisunger. Purka må ha rett hold. Smågrisen må få nok råmelk og varme. Og du må ha et spesielt fokus på de svake grisungene.

God kontroll avgjørende for lite DON i fôret

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Klimatiske forhold med stor nedbørsmengde rundt blomstring, og dårlig jordarbeiding i forkant av såing er forhold som er med på å fremme framvekst av toksinproduserende sopper.

Svinefagnytt: Presisjonsfôring på individnivå

Publisert: 08.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Presisjonsfôring kommer sterkere. Fôringsteknologi og automatisering utvikles veldig fort, og det er nærliggende å tro at vi snart kan utnytte  individdata for å tilpasse fôringskurver kontinuerlig gjennom hele dieperioden.

Best på slaktegris, men ulik strategi

Publisert: 06.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hva kjennetegner de som er best på slaktegris i Ingris? Kanskje kan ulike strategier føre fram. For det er en forskjell mellom de to beste på lista. Men noe er felles. 

Slaktegrisprodusenten bør bry seg…

Publisert: 05.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Smågrisprodusenten og slaktegrisprodusenten må begge tilpasse seg endringer i dyrematerialet og gjøre det de kan for å møte utfordringer som f.eks økt kullstørrelse eller redusert kjøttprosent. 

Svinefôr av kun norske råvarer

Publisert: 03.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Både Norgesfôr og Felleskjøpet lager i dag faktisk svinefôr basert på norske råvarer. Men hvor reelt er det egentlig å få til dette i større skala?