Publisert: 29.10.2021 Oppdatert: 29.10.2021

Stikkord:

Norsk jerntildelingsstrategi fungerer godt

Grisunger fødes med små jernlagre som brukes opp i løpet av ca. fem dager. Også purkemelka inneholder lite jern. Derfor er det behov for å gi grisungene ekstra jern i die­perioden hvor kraftfôropptaket ennå er ­beskjedent.


 

Victoria Bøhn Lund, produktsjef svin, Vilomix Norge

 

Ferske forsøksresultater viser at den norske strategien for jerntildeling fungerer godt.

Etter en regelverksendring om tillatte stoffer i jernpasta til smågris, forsvant jernpasta inneholdende jernkilden jerndextran fra det norske markedet i 2019. Etter en omfattende jobb med å finne en like god erstatning for denne landet Vilomix Norge på en jernpasta som inneholder jernfumarat. Dette produktet markedsføres i dag under produktnavnene Vilofer Jernpasta og Pluss Jernstarter. I etterkant av denne prosessen ønsket Vilomix å bekrefte at den nye jernpastaen tilfører tilstrekkelig mengde jern til smågrisen. Et forsøk ble gjennomført for å teste både vår jernpasta og andre jerntilskudd fra Vilomix. Resultatene fra dette forsøket presenteres i denne artikkelen.

Jern og hemoglobin
Jern er viktig for oksygentransport i kroppen. Om grisen ikke får i seg nok jern vil den utvikle anemi, en tilstand hvor den har for få friske røde blodceller. Om dette skjer vil mengden hemoglobin, et protein som befinner seg inne i de røde blodcellene og som binder oksygen, bli for lavt. Hemoglobin er det stoffet som sikrer at oksygen transporteres fra lungene til blodet og ut i alle kroppens vev. Derfor er måling av blodets hemoglobinnivå et vanlig mål på om grisen har en god jernstatus. Også i dette forsøket ble hemoglobin i blod målt på utvalgte tidspunkt i dieperioden, hvor verdier over ni g/dl ble ansett som gode verdier. Verdier på 7-8 g/dl eller lavere ansees som anemisk, eller risiko for anemi. Dette er velkjente verdier å bruke, som brukes av blant annet Seges svineproduksjon i Danmark. 

 

Victoria Bøhn Lund, produktsjef svin, Vilomix Norge

 

Forsøksdesign
Forsøkene ble gjennomført i en kommersiell besetning på konsesjonsnivå. Produsenten var satellitt i purkering, og mottok purkene én uke før forventet grising. Kullene ble delt inn i behandlingsledd hvor hvert behandlingsledd fikk en unik kombinasjon av jerntilskudd (tabell 1). Vi ønsket å teste de fire vanligste jerntilskuddene i Vilomix sitt sortiment, samt et konkurrerende produkt som fantes på markedet da forsøket ble gjennomført. Sistnevnte er siden tatt vekk fra det norske markedet. Grisungene ble avvent ved 35 dagers alder. Fôring og stell fulgte besetningenes vanlige rutiner og var like for alle ledd. Grisungene hadde tilgang til purkekraftfôr hele dieperioden, og en uke før avvenning startet tildelingen av smågriskraftfôr. Blodet ble analysert for hemoglobinnivå når grisungene var 21 og 35 dager gamle. 

Hurtigtest gir pålitelige resultater
Hemocue er et apparat laget for å kunne måle blodets hemoglobinnivå gjennom et enkelt innlegg av små plast­cuvetter med en bloddråpe. ­

En del av forsøket ønsket å validere måling av hemoglobin i blodet ved hjelp av Hemocue-apparat som en akseptabel metode for å undersøke jernstatus hos smågris. På dag 28 ble hemoglobinnivå målt både ved hjelp av Hemocue-apparatet, og blodprøver sendt til laboratorium for hematologi-analyse. Hemocue er en raskere og rimeligere metode enn å sende inn blodprøver til laboratorieanalyse.
Vi opplevde også at prøvetaking til Hemocue var mindre stressende for dyra enn blodprøvetaking fra blodåre. Resultatene fra parallelle Hb-målinger gjort av laboratoriet og Hemocue-apparatet viste at det var godt samsvar. Dette tyder på at Hemocue er en rask og akseptabel metode for å teste hemoglobin nivå i blod hos smågris. 

Resultater
Resultatene vister at den norske strategien med å kombinere en første startdose med jern i form av jernpasta eller flytende jern fungerer godt i kombinasjon med jerntilskudd for frivillig opptak videre i dieperioden. Både på dag 21 og dag 35 har alle behandlingsledd hvor denne kombinasjonen er brukt hemoglobinverdier over 9. Aller best ut kommer bruk av Vilofer jernpasta sammen med Normin Ferro-Torv eller Normin Ferro-Pel, begge med verdier over 10,5. Dette er på høyde med verdier vi har målt hos gris som har fått to doser av jerninjeksjon (upubliserte data). 

Vi har de siste par årene sett et utstrakt bruk av jerntildeling kun med tilskudd som er basert på frivillig opptak. Vi ønsket derfor å teste dette i forsøket, ved hjelp av Normin Ferro-Pel som ble gitt daglig i behandlingsledd 5. Å bruke Normin Ferro-Pel alene helt fra start har i dette forsøket ikke tilført grisungene tilstrekkelig med jern, og kan ikke anbefales. Vi kan ikke si at resultatene for Normin Ferro-pel alene er direkte overførbart til andre jerntilskudd for frivillig opptak, men vi oppfordrer til å vise forsiktighet rundt dette.

Den norske strategien fungerer godt
Selskapet vårt leverer flere ulike jerntilskudd til det norske markedet. Av de mest populære kombinasjonene er jernpasta etterfulgt av Normin Ferro-Torv. Forsøksresultatene viser at dette er en god strategi som sikrer høye nivåer av hemoglobin i blod, så dette kan den norske bonden trygt fortsette med.

 

Tabeller og mer informasjon kan du lese mer om i fagbladet Svin.