Publisert: 26.01.2023 Oppdatert: 26.01.2023

Stikkord:

Fôrer seks ganger om dagen

Roy Stensby fra Ringsaker topper listen over slaktegrisbesetninger i siste Ingriskåring. Fôrforbruket hos bonden ved Mjøsa er så lavt som 2,3 fôrenheter. Stensby gir grisen mat seks ganger om dagen.


Svin nr. 1 – 2023. Bildet: Stensby bygde nytt fjøs og startet med slaktegris i 2017. Fjøset i tre har 4 avdelinger med 14 binger i hver avdeling.

 

Vi er på gården Stensby på Stavsjø i Ringsaker. Her tok Roy (42) over gården fra bestefaren sin i 2003. Det hadde vært både ku og gris på gården, men husdyrholdet var avviklet før overdragelsen. I 2017 sto et nytt slaktegrishus innflyttingsklart. 

– Vi bygde grisehus i tre, forteller Roy Stensby. 

Innvendig er det fire avdelinger med 14 binger inkludert sykebinger. Bingene kan romme 14 slaktegris, men Roy pleier ikke ha mer enn 12 i bingen, noen med 13. Det er glassfiberinnredninger, ventilasjon med loftsventiler samt restless våtfôring og 4,70 meter langtro. Det vil si at det er god plass til at alle grisene kan spise samtidig. 

 

 

Roy og kona Mari Brenno Stensby driver gården Evenstad på Ringsaker. Det er ingen storgård men de har både korn og gras i tillegg til grisen.

 

 

Kraftfôr og myse
Stensby får SPF smågris fra en leverandør hver 14. uke. Det vil si at alle avdelingene fylles med gris samtidig. Grisene de får er veldig jevne og sorteres ikke spesielt. Men det blir gjerne en binge eller to der de minste grisene samles. 

– Vi er veldig fornøyde med smågrisen vi får. De kommer dessuten fra en gård med samme fôringsregime som vi har. Det betyr våtfôring med kraftfôr og myse, sier Stensby.

Stensby har normalt ni prosent av fôrtørrstoffet som myse. Det er ikke fasefôring på gården, men de bruker kraftfôr fra Norgesfôr (Balanse våt) som er tilpasset myse.

– Vi går ned på tørrstoffprosent i fôret utover i slaktegrisperioden. I starten gir vi et så tørt fôr som mulig, men blander i en større andel vann etter hvert, forklarer bonden fra Stavsjø.

Fôrer seks ganger daglig
Spesielt er også antall fôringer. Stensby fôrer slaktegrisen hele seks ganger daglig den første måneden, men går så ned til fem ganger daglig.

– Vi fôret fire ganger daglig tidligere og har gjort noen forsøk sammen med Norgesfôr på hva som er best mulig. Vi tror tilvekst øker og fôrforbruk går noe ned med flere fôringer, sier Stensby. 

Han tror dessuten at kjøttprosenten kanskje holder seg bedre. Stensby har restless våtfôring med etetidsstyring. Etetidsstyring fungerte fint med fire fôringer daglig, men ikke med seks. Derfor har han slått av denne funksjonen og gjør i stedet jobben manuelt.

– Vi justerer i stedet fôret manuelt minst en gang hver dag eller kanskje to i starten, sier Stensby.

 

 

Til venstre: Roy Stensby fôrer grisen seks ganger daglig den første måneden. Til venstre ser du en buffertank med ferskvann. I midten er restless-tanken. Fôrrester kommer tilbake i den for så å bli pumpet over i den store miksetanken til høyre i bildet. Miksetanken blander fôret fra forrige fôringsrunde med nytt fôr til neste fôringsrunde. Da hindres gjæring og forringelse av fôret i fôringsanlegget. Til høyre: Bingene hos Stensby måler 5,4 x 2,6 m og har 1,80 meter bred plastrist.

 

 

Fôrkurven er veldig bratt eller det er nærmest appetittfôring. Og Stensby stopper ikke før slaktegrisen kommer opp mot 3,7 fôrenheter pr dag. Har ikke grisen spist opp, hopper han over en fôring. De neste fôringene justeres ned 20 – 25 %. I tillegg til kraftfôr og myse, får alle grisene høyensilasje som grovfôr. Når det er varmt midt på sommeren gis halm kombinert med roepellets som alternativ.

Utslakting over 3 – 4 uker
Stensby slakter normalt ut alle 600 grisene i innsettet i tre omganger. Slaktevekt er i dag over 85 kg i snitt. Dette gir halvannen uke tomtid fra siste utslakting til nytt innsett.

– Første utslakting er den minste gruppen. Da tar jeg normalt ut de to-tre største grisene i bingen og det slaktes flest kastrater, sier Stensby. 

Senere ser han bare på vekt og størrelse. Grisen veies manuelt, men Stensby er også involvert i et kameraveiingsprosjekt. Så langt virker i det følge Stensby bra for å følge utvikling i noen binger, og på sikt mener han at kameraveiing trolig også kan brukes til utslakting.

Management, smågris, fôring og fjøs
Stensby trekker fram noen forklaringer på hvorfor han er best på slaktegris. Smågrisen du får er viktig og Stensby er veldig godt fornøyd med SPF-smågrisen de får. Grisene følges opp med våtfôring der alle spiser samtidig, og som nevnt opp til seks fôringer om dagen. Det er også viktig at fjøs og ventilasjon fungerer best mulig. Til slutt har management alltid noe å si. Stensby er for eksempel nøye med hvor grovfôr og halm som skal inn i grisehuset kommer fra.

– Vi bruker egen halm og høyensilasje, forklarer Stensby. 

De er alltid til stede i grisehuset ved minst en fôring hver dag, hvor de følger med på grisen i hver binge. Stensby er maskinentrepenør ved siden av gårdsdrifta, men i travle perioder har han god hjelp av både kona Mari, sønnen Andreas og en ansatt som jobber halvtid.